Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

E.13 – Dynamic Host Configuration Protocol

piątek,

E.13 – Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol – protokół dynamicznego konfigurowania hostów) jest protokołem komunikacyjnym, który dynamicznie przydziela hostom adresy IP, a także inne parametry konfiguracji sieci – bramę, maskę, adresy serwerów DNS itd. Protokół DHCP określono w dokumencie RFC 2131. Od 1993 roku jest standardem. Jego poprzednikiem był protokół BOOTP. W związku z wprowadzeniem IPv6 powstał DHCPv6 zdefiniowany w dokumencie RFC 3315.

Za pomocą DHCP adresy IP można dystrybuować na trzy sposoby:

 • automatycznie – adresy IP ze skonfigurowanego zakresu przydzielane są hostom wysyłającym żądanie;
 • dynamicznie – podobnie jak wyżej, jednak adresy przydzielane są na pewien określony w konfiguracji czas dzierżawy;
 • ręcznie – administrator definiuje adresy IP dla poszczególnych adresów MAC, w tej sytuacji niezarejestrowane urządzenia nie otrzymają adresu IP.

Jeśli oprogramowanie serwera na to pozwala, można mieszać ze sobą przedstawione sposoby przydzielania adresów IP. Absolutnie DHCP nie należy traktować jako zabezpieczenia sieci, adres MAC można sfałszować, adres IP wpisać ręcznie itd.

DHCP używa protokołu UDP. Pakiety wysyłane przez klienta mają port źródłowy 68 i docelowy 67. Oczywiście serwer odpowiada odwrotnie, jego pakiety mają port źródłowy 67 i docelowy 68. W DHCPv6 dla adresów IPv6 klient wysyła zapytania na port docelowy 547, a serwer odpowiada na port docelowy 546.

Parametry konfiguracji przekazywane do klienta zostały opisane w dokumencie RFC 2132, mogą to być między innymi:

 • adres IP serwera DNS;
 • nazwa DNS;
 • adres IP bramy sieciowej (ang. gateway);
 • adres broadcast;
 • maska podsieci;
 • maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź w protokole ARP;
 • wartość MTU (maksymalny rozmiar pakietu);
 • adresy serwerów NIS;
 • domena NIS;
 • adres IP serwera SMTP;
 • adres serwera TFTP;
 • adres serwera nazw NetBIOS;
 • adres serwera WINS.

Komunikaty

 • DHCPDISCOVER – zlokalizowanie serwerów;
 • DHCPOFFER – przesyłanie parametrów;
 • DHCPREQUEST – żądanie przydzielenia używanych parametrów;
 • DHCPACK – potwierdzenie przydziału parametrów;
 • DHCPNAK – odmowa przydziału parametrów;
 • DHCPDECLINE – wskazanie, że adres sieciowy jest już używany;
 • DHCPRELEASE – zwolnienie adresu;
 • DHCPINFORM – żądanie przydziału parametrów (bez adresu IP).
Artykuł: Zakończenie stażu

Zakończenie stażu

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły