Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

E.12: Magistrala komunikacyjna

czwartek,

E.12: Magistrala komunikacyjna

Magistrala komunikacyjna to połączenie komponentów w systemach mikroprocesorowych. Służy do przesyłania sygnałów między urządzeniami. Łączy elementy systemu w całość. Jej szerokość, czyli liczba równoległych ścieżek szyny danych określa, ile bitów danych można przesłać w jednym takcie zegara.

Szyny magistrali

 • sterująca (kontrolna, control bus) – transmisja sygnałów określających rodzaj operacji, jaki ma być wykonany oraz rozmiar danych – zapis (write), odczyt (read), rozmiar danych (byte enable);
 • adresowa (rdzeniowa, address bus) – określa adresy fizyczne, na których będą prowadzone operacje, np. z jakiej komórki pamięci sygnał będzie odczytany;
 • danych (data bus) – transmisja właściwych danych, szerokość tej szyny (liczba jednocześnie przesyłanych bitów) i częstotliwość, z jaką dane mogą być podawane, określają jej teoretyczną szybkość transmisji.

Typ transmisji

 • Magistrala równoległa – sygnały przesyłane są równolegle wieloma kanałami transmisyjnymi, np. PCI, AGP.
 • Magistrala szeregowa – sygnały są przesyłane bit po bicie, jednym lub wieloma pojedynczymi kanałami np. USB, RS-232, PCI Express.

Sposób transmisji

 • jednokierunkowa (simplex) – dane przepływają tylko w jednym kierunku;
 • dwukierunkowa (duplex) – nadawanie i odbieranie informacji w obu kierunkach:
  • full duplex – transmisja w obu kierunkach jednocześnie;
  • half duplex – dane w danym momencie mogą przepływać tylko w jednym kierunku, transmisja naprzemienna.
Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły