Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

E.12: Digital Visual Interface

niedziela,

E.12: Digital Visual Interface

Digital Visual Interface (DVI) to standard złącza pomiędzy źródłem sygnału video a ekranem.

W 1999 roku grupa Digital Display Working Group (DDWG) opracowała nowy interfejs dla urządzeń wyświetlających obraz. Mimo wielu zalet nie uzyskał on akceptacji VESA (Video Electronics Standards Association) – organizacji zajmującej się standaryzacją grafiki komputerowej. Standard DVI uwzględnia przesyłanie danych zarówno w postaci cyfrowej, jak i analogowej.

Typy DVI

Istnieją trzy typy złącz DVI:

  • DVI-I – uniwersalne — przesyła zarówno dane cyfrowe, jak i analogowe. Prosta przejściówka umożliwia połączenie ze starszym typem łącza D-Sub.

  • DVI-D – przesyła wyłącznie dane cyfrowe. Niektóre karty graficzne umożliwiają stosowanie przejściówek DVI-HDMI w celu przesyłania dodatkowo dźwięku, jednak jest to niezgodne ze standardem.

  • DVI-A – przesyła tylko dane analogowe.

W formatach cyfrowych (DVI-D i DVI-I) wyjścia są częściowo zgodne z HDMI. Dzięki temu w celu dostosowania wtyczek wystarczy użyć prostego pasywnego adaptera. Niektóre różnice między DVI i HDMI:

  • HDMI nie obsługuje przesyłu analogowego sygnału graficznego.

  • HDMI standardowo przesyła dodatkowo dźwięk w formacie cyfrowym.

  • HDMI od wersji 1.4 pozwala dodatkowo przesyłać inne dane, np. służące jako kanał Ethernet.

  • HDMI jest w stanie odczytać z urządzenia dane EDID (Extended display identification data), co pozwala lepiej automatycznie dostosować parametry wysyłanego obrazu.

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Artykuł: Conformité Européenne

Conformité Européenne

Artykuł: Display Stream Compression

Display Stream Compression

Artykuł: High Dynamic Range

High Dynamic Range

Artykuł: PiP i podobne technologie

PiP i podobne technologie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły