Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Międzynarodowy Dzień Pokoju

piątek,

Międzynarodowy Dzień Pokoju

„Błogosławiony ten, kto żyje w pokoju. Nie ma na ziemi większego szczęścia” –– niemiecki poeta Matthias Claudius.

21 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto jest okazją do zwrócenia uwagi na potrzebę dążenia do pokoju. „Wolą Zgromadzenia Ogólnego jest również to, by 21 września był obchodzony odtąd jako dzień globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy oraz stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości”.

Początki obchodów święta to rok 1982. Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Pokoju uchwalono w 2001 roku. 21 września podobne święto – Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój – obchodzone jest w Kościele katolickim.

Turniej techników informatyków
Marian Gołębiewski

Marian Gołębiewski

OpenBSD

OpenBSD

Tadeusz Chciuk-Celt

Tadeusz Chciuk-Celt

Franciszek Wład

Franciszek Wład

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11

Jan Tabortowski

Jan Tabortowski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna