Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Międzynarodowy Dzień Pokoju

piątek,

Międzynarodowy Dzień Pokoju

„Błogosławiony ten, kto żyje w pokoju. Nie ma na ziemi większego szczęścia” –– niemiecki poeta Matthias Claudius.

21 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto jest okazją do zwrócenia uwagi na potrzebę dążenia do pokoju. „Wolą Zgromadzenia Ogólnego jest również to, by 21 września był obchodzony odtąd jako dzień globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy oraz stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości”.

Początki obchodów święta to rok 1982. Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Pokoju uchwalono w 2001 roku. 21 września podobne święto – Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój – obchodzone jest w Kościele katolickim.

Stefan Hanka-Kulesza

Stefan Hanka-Kulesza

Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska

Operacja Dynamo

Operacja Dynamo

Bitwa o Midway

Bitwa o Midway

Armia Polska we Francji

Armia Polska we Francji

Tadeusz Furgalski

Tadeusz Furgalski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna