Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kwalifikacja EE.9: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 351203

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie TECHNIK INFORMATYK w formie kursu kwalifikacyjnego: Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje. Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych” i „E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA INFORMATYKA.

Słuchacz po ukończeniu kursu, dzięki posiadanej wiedzy z zakresu aplikacji internetowych oraz baz danych połączonej z umiejętnościami praktycznymi, będzie miał możliwość podjęcia pracy w firmach tworzących i rozwijających strony internetowe, agencjach reklamy, podmiotach administrujących bazami danych i systemami przetwarzania informacji, działach obługi informatycznej wielu instytucji.

PLAN NAUCZANIA

*Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna