Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kwalifikacja AU.36: PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie technik RACHUNKOWOŚCI w formie kursu kwalifikacyjnego: Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje. Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. AU.65” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI.

Słuchacz po ukończeniu kursu, dzięki posiadanej wiedza z zakresu rachunkowości połączonej z umiejętnościami praktycznymi, będzie miał możliwość zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

PLAN NAUCZANIA

*Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna