Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kwalifikacja: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ RL.3

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK 613003

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje. Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej RL.16” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA oraz kurs „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie R6” uzyskać dyplom TECHNIKA AGROBIZNESU.

Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

PLAN NAUCZANIA

Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna