Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kwalifikacja AU.22: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC 522305

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje. Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Prowadzenie działalności handlowej A.22” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA HANDLOWCA.

Słuchacz po ukończeniu kursu może pracować we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, na stanowiskach: Merchandiser, Referent/asystent ds. zaopatrzenia, Referent/asystent ds. sprzedaży, Referent/asystent ds. obsługi klienta, Kupiec, Akwizytor, Specjalista ds. zaopatrzenia, Specjalista ds. sprzedaży, Specjalista ds. obsługi klienta, Zastępca kierownika działu handlowego, Kierownik działu handlowego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

*Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna