Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kwalifikacja AU.35: PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 331403

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie technik ekonomista w formie kursu kwalifikacyjnego: Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje. Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Prowadzenie rachunkowości AU.36” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA EKONOMISTY.

Słuchacz po ukończeniu kursu może pracować we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, prowadzić własną działalność gospodarcza, konsulting.

PLAN NAUCZANIA

Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna