Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kwalifikacja TG.16: ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje. Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych.

Absolwent szkoły zawodowej w zawodzie kucharz oraz osoba, która zdobyła kwalifikację –„TG.7. Sporządzanie potraw i napojów” po ukończeniu kursu TG.16. oraz uzupełnieniu wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH.

Absolwent kursu, dzięki posiadanej wiedzy połączonej z umiejętnościami praktycznymi, będzie mógł podjąć pracę: w restauracjach, hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach i firmach cateringowych jak również może otworzyć własną działalność świadczącą usługi gastronomiczne.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

*Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna