Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kwalifikacja MG.17: MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE MECHANIK- MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 722310

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie mechanik, monter maszyn i urządzeń w formie kursu kwalifikacyjnego: Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje. Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń MG.44 oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA MECHANIKA

Miejscem pracy słuchacza po ukończeniu kursu mogą być: wszystkie przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze, a także inne działy gospodarki zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

PLAN NAUCZANIA

Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna