Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Doradca zawodowy pełni dyżury od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30-13.30. Pokój 18 w budynku warsztatów gastronomicznych.

Dyżury dla szkół zaocznych odbywają się raz w miesiącu w terminie zjazdów. Szczegółowe informacje zamieszczone są w gablocie z ogłoszeniami na terenie szkoły.

Doradca zawodowy

Kontakt

Z doradcą zawodowym można spotkać się w pokoju 18 na Warsztatach Gastronomicznych przy ulicy Mrongowiusza 65 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00–13:30. Kontakt jest możliwy także pod numerem telefonu 783 171 671.

Adres e-mail: jchojnickaropiak@ckziumragowo.pl

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły