Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Władysław Siakiewicz

poniedziałek,

Władysław Siakiewicz

Dziś mija rocznica urodzin więźnia sowieckich łagrów, podporucznika łączności Wojska Polskiego, cichociemnego.

Władysław Siakiewicz urodził się 10 stycznia 1918 w Podbłociu. Ukończył dwie klasy w średniej szkole leśnej w Żerowicach. Odbył dwuletni kurs Przysposobienia Wojskowego i uzyskał uprawnienia instruktora. W 1939 roku nie został zmobilizowany. Wiosną 1940 roku został zatrzymany przez sowieckich strażników podczas próby przekroczenia granicy. Przewieziony w głąb ZSRR trafił do sowieckich łagrów, gdzie przymusowo pracował w nieludzkich warunkach.

Po zawarciu układu Sikorski-Majski wstąpił do Armii Andersa. Służył w 7. Dywizji Piechoty, a następnie w 8. batalionie saperów 8. Dywizji Piechoty. Po ewakuacji polskich oddziałów na Bliski Wschód zgłosił się do służby w kraju. Przerzucony do Wielkiej Brytanii odbył szkolenie w zakresie łączności radiowej. 10 lipca 1943 roku został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej.

W nocy z 14 na 15 września 1943 roku realizowano operację lotniczą „Neon 9”, której celem był przerzut cichociemnych do okupowanej Polski. 14 września z lotniska RAF Tempsford położonego 75 kilometrów na północ od centrum Londynu wystartował samolotu Halifax JD-269 „Q” ze 138. Dywizjon RAF. Na jego pokładzie znalazła się siedmioosobowa załoga brytyjska oraz trzech cichociemnych: Kazimierz Lewko „Palec”, Władysław Siakiewicz „Mruk”, Ryszard Skowroński „Lechita”. Skoczków miała przyjąć placówka odbiorcza „Pierzyna” kilka kilometrów od Mińska Mazowieckiego.

Podczas przelotu nad Danią w okolicach miejscowości Esbjerg samolot transportujący cichociemnych został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Nie przeżył nikt z obecnych na pokładzie.

Artykuł: Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Artykuł: „Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Artykuł: Bitwa pod Żyrzynem

Bitwa pod Żyrzynem

Artykuł: Mac Pro

Mac Pro

Artykuł: Samolot RWD-5

Samolot RWD-5

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły