Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Piotr Nowak

niedziela,

Piotr Nowak

Piotr Nowak urodził się 26 czerwca 1915 roku w Czarnochowicach, w okolicach Wieliczki. Miał sześcioro rodzeństwa. W trakcie służby wojskowej w warszawskim 1 pułku radiotelegraficznym uzyskał specjalność radiotelegrafisty. Z zawodu był elektrykiem. Przed wybuchem wojny pracował w jednym z krakowskich banków jako pracownik pionu technicznego.

Podczas kampanii wrześniowej służył w łączności 21 Dywizji Piechoty Górskiej. Po przekroczeniu granicy węgierskiej został internowany. Zdołał uciec i dotrzeć do Francji, gdzie zgłosił się do polskich oddziałów. Otrzymał przydział do 3 Dywizji Piechoty. Po klęsce Francji został przerzucony do Wielkiej Brytanii.

Został skierowany do służby w Ośrodku Łączności Naczelnego Wodza w Stanmore pod Londynem. Zgłosił się ochotniczo na przeszkolenie dla cichociemnych. W nocy z 19 na 20 lutego 1943 roku został zrzucony ze spadochronem nad okupowaną Polską. Przydzielono go do Oddziału V Komendy Głównej Armii Krajowej – komórki zajmującej się łącznością. Latem 1943 roku objął obowiązki instruktora łączności radiowej w Okręgu Lublin. W kwietniu 1944 roku był dowódcą radiostacji podczas operacji Most I, kiedy na lądowisku w okolicach Lublina wylądował samolot Dakota, którym odlecieli do alianckiej bazy w Brindisi przedstawiciele Komendy Głównej AK i Delegatury Rządu w Kraju.

Krótko przed wybuchem powstania wrócił do Warszawy. Zgodnie ze swoją specjalnością podczas walk w stolicy zajmował się obsługą radiostacji. Jego szlak bojowy to Wola, Śródmieście i Mokotów. 26 września w trakcie ewakuacji z Mokotowa został wzięty do niewoli. Zdołał uciec z transportu do obozu jenieckiego i dotrzeć do nowej siedziby Komendy Głównej AK w Częstochowie. Objął dowodzenie plutonem łączności Wydziału Lotnictwa. Służbę w Armii Krajowej zakończył w stopniu podporucznika.

Pod koniec maja 1945 roku został aresztowany przez NKWD. Wywieziono go do Moskwy, gdzie miał być świadkiem w procesie szesnastu. Ostatecznie do tego nie doszło. W październiku 1945 roku został zwolniony. Zmarł 14 października 1992 w Warszawie.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły