Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Operacja lotnicza „Rasp”

środa,

Operacja lotnicza „Rasp”

W nocy z 16 na 17 lutego 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Rasp” do okupowanej Polski przerzucono kolejną ekipę cichociemnych. Byli to kapitan Marian Mostowiec „Lis”, porucznik Stanisław Olszewski „Bar”, podporucznik Leszek Ratajski „Żal” oraz kurier Delegatury Rządu na Kraj podporucznik Tadeusz Samotus „Lis 2”. Skoczków na miejsce zrzutu dostarczył samolot Halifax DT-726 „H” z 138 Dywizjonu RAF, który wystartował z lotniska Tempsford położonego 75 kilometrów na północ od centrum Londynu. Załogą dowodził F/O Ruttlegde. Cichociemnych odebrała placówka „Sum” w okolicach miejscowości Machory i Maleniec, kilkanaście kilometrów od Końskich.

Marian Mostowiec (1913–1979)

Marian Mostowiec urodził się w Warszawie. W 1932 roku zdał maturę. Później został zawodowym żołnierzem. Latem 1939 roku został przeniesiony do 2 Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza „Karpaty”. Walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu ciężkich karabinów maszynowych w Batalionie KOP „Komańcza”. 5 września dostał się do słowackiej niewoli. Pod koniec października zdołał zbiec i przekroczyć granicę węgiersko-słowacką. W listopadzie zameldował się we Francji.

Trafił do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Walczył w kampanii norweskiej, jako dowódca plutonu uczestniczył w bitwie o Narwik. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii otrzymał przydział do 1 Brygady Strzelców. Po przerzucie do okupowanej Polski służył w Kedywie Okręgu Wilno Armii Krajowej. W Wilnie szkolił żołnierzy AK w zakresie prowadzenia dywersji oraz metod likwidacji. W kwietniu 1944 roku został oficerem 6 Wileńskiej Brygady AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został aresztowany i wywieziony wgłąb ZSRR. Do Polski wrócił na początku 1948 roku. W październiku 1950 roku został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Po półrocznym śledztwie odzyskał wolność.

Stanisław Olszewski (1912–1994)

Przyszedł na świat w Kamienicy Polskiej w okolicach Częstochowy. Przed wybuchem drugiej wojny światowej pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej. Kampanię wrześniową rozpoczął jako żołnierz kompanii przeciwlotniczej 34. Pułku Piechoty. Później walczył w Obszarze Warownym „Wilno”. W listopadzie przeszedł na Litwę i został internowany. Na początku 1940 roku przez Estonię i Szwecję przedostał się do Francji. Otrzymał przydział do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Brał udział w kampanii norweskiej. W walkach pod Narvikiem dowodził plutonem cekaemów. Za okazane męstwo otrzymał Krzyż Walecznych.

W sierpniu 1940 roku został osadzony w obozie pracy w nieokupowanej części Francji. W 1941 roku przez Hiszpanię i Portugalię drogą morską przedostał się do Wielkiej Brytanii. Został żołnierzem 7 Brygady Kadrowej Strzelców, a następnie do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Zgłosił się do służby w kraju. W okupowanej Polsce otrzymał przydział do Kedywu Okręgu Lwów Armii Krajowej. Dowodził Ośrodkiem Dywersyjnym „Północ” we Lwowie. Brał udział w wielu akcjach bojowych wymierzonych przeciw Niemcom i nacjonalistom z UPA.

W lipcu 1944 roku uczestniczył w akcji „Burza” we Lwowie. Po zakończeniu walk o miasto został zatrzymany przez Sowietów. Wojenny Trybunał Lwowskiego Okręgu Wojskowego skazał go na piętnaście lat katorgi. Do 1956 roku przymusowo pracował w łagrach za kołem polarnym. Po powrocie do kraju zamieszkał w Częstochowie.

Leszek Ratajski (1907–1975)

Pochodził z Grodna. W 1939 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1937–1938 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. W 1939 roku nie został zmobilizowany. Jako ochotnik brał udział w obronie Lwowa. 21 września przekroczył granicę rumuńską. Przedostał się do Francji, gdzie służył w 7 Pułku Piechoty 3 Dywizji Piechoty. W czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii.

Po odbyciu przeszkolenia w dywersji i łączności trafił do kraju. Po standardowej aklimatyzacji skierowano go do Kedywu Okręgu Wołyń Armii Krajowej. Ze względu na przypadkowe aresztowanie przydział ten nie został zrealizowany. Ostatecznie jesienią 1943 roku znalazł się w Obwodzie Szczuczyn Okręgu Nowogródek AK. Był szefem Kedywu Obwodu. Brał udział w akcjach bojowych, w tym kilkukrotnie w wysadzaniu niemieckich pociągów.

Na początku 1944 roku został przeniesiony do komendy Okręgu Nowogródek. Latem 1944 roku podczas akcji „Burza” służył w 77 Pułku Piechoty AK. Nie zdążył dotrzeć do Wilna na czas i nie brał udziału w operacji „Ostra Brama”. W 1946 roku przyjechał w nowe granice Polski jako repatriant. Nie ujawnił się, pod zmienionym nazwiskiem prowadził gospodarstwo rolne w Wielkopolsce. Później zamieszkał na Śląsku.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły