Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Operacja lotnicza „Neon 9”

czwartek,

Operacja lotnicza „Neon 9”

W nocy z 14 na 15 września 1943 roku realizowano operację lotniczą „Neon 9”, której celem był przerzut cichociemnych do okupowanej Polski. 14 września z lotniska RAF Tempsford położonego 75 kilometrów na północ od centrum Londynu wystartował samolot Halifax JD-269 „Q” ze 138. Dywizjonu RAF. Na jego pokładzie znalazła się siedmioosobowa załoga brytyjska oraz trzech cichociemnych: Kazimierz Lewko „Palec”, Władysław Siakiewicz „Mruk”, Ryszard Skowroński „Lechita”. Skoczków miała przyjąć placówka odbiorcza „Pierzyna” kilka kilometrów od Mińska Mazowieckiego.

Podczas przelotu nad Danią w okolicach miejscowości Esbjerg samolot transportujący cichociemnych został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Nie przeżył nikt z obecnych na pokładzie.

Kazimierz Lewko (1919–1943)

Urodził się w Mińsku. W 1939 roku nie został zmobilizowany. Wiosną 1940 roku został przymusowa wcielony do Armii Czerwonej. Trafił do 55. Pułku Piechoty Zmotoryzowanej. Skierowano go do batalionu robotniczego w Swierdłowsku po wschodniej stronie środkowego Uralu. Po zawarciu układu Sikorski-Majski, w marcu 1942 roku wstąpił do Armii Andersa.

Służył w 8. Batalionie Saperów 8. Dywizji Piechoty. Równolegle szkolił się w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty. Po ewakuacji polskich oddziałów na Bliski Wschód zgłosił się do służby w kraju. Przez Irak, Iran, Palestynę i Afrykę Południową dotarł do Wielkiej Brytanii. Odbył szkolenie w zakresie w łączności radiowej. Zginął podczas operacji lotniczej „Neon 9”.

Władysław Siakiewicz (1918–1943)

Przyszedł na świat w Podbłociu. Ukończył dwie klasy w średniej szkole leśnej w Żerowicach. Odbył dwuletni kurs Przysposobienia Wojskowego i uzyskał uprawnienia instruktora. W 1939 roku nie został zmobilizowany. Wiosną 1940 roku został zatrzymany przez sowieckich strażników podczas próby przekroczenia granicy. Przewieziony w głąb ZSRR trafił do sowieckich łagrów, gdzie przymusowo pracował w nieludzkich warunkach.

Po zawarciu układu Sikorski-Majski wstąpił do Armii Andersa. Służył w 7. Dywizji Piechoty, a następnie w 8. batalionie saperów 8. Dywizji Piechoty. Po ewakuacji polskich oddziałów na Bliski Wschód zgłosił się do służby w kraju. Przerzucony do Wielkiej Brytanii odbył szkolenie w zakresie łączności radiowej. 10 lipca 1943 roku został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. Zginął w nocy z 14 na 15 września 1943 roku podczas przerzutu do okupowanej Polski.

Ryszard Skowroński (1922–1943)

Pochodził z Wilna. W 1939 roku był jeszcze uczniem gimnazjum, dlatego podczas wojny obronnej nie został zmobilizowany. Po klęsce wrześniowej Wilno znalazło się pod okupacją sowiecką. W lutym 1940 roku wraz z rodziną został wywieziony w głąb ZSRR. Przymusowo pracował w Kazachstanie. Po zawarciu układu Sikorski-Majski wstąpił do Armii Andersa.

Służył w 8. Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej 8. Dywizji Piechoty. Równolegle uczył się w szkole podchorążych. Po ewakuacji polskich oddziałów na Bliski Wschód zgłosił się do służby w kraju. Po przerzucie do Wielkiej Brytanii przeszedł szkolenie w dywersji ze specjalnością w radiotelegrafii. 10 lipca 1943 roku został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. Zginął w samolocie zestrzelonym przez niemiecką obronę przeciwlotniczą nad Danią.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły