Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Operacja lotnicza „Cellar”

czwartek,

Operacja lotnicza „Cellar”

W nocy z 24 na 25 marca 1943 roku placówka odbiorcza „Smok” niedaleko Siedlec przyjęła zrzut cichociemnych. Samolot Halifax DT-727 „K” ze 138. Dywizjonu RAF startował z lotniska RAF Tempsford położonego 75 kilometrów na północ od centrum Londynu. Dowódcą jego załogi był kapitan nawigator Józef Gryglewicz. W ekipie skoczków spadochronowych znaleźli się podporucznik Eugeniusz Chyliński „Frez”, podchorąży Zbigniew Twardy „Trzask” oraz kurier kapral Aleksander Olędzki „Rab”. Operacja przebiegła bez problemów. Skoczkowie przerzucili prawie pół miliona dolarów na potrzeby polskiego podziemia. Z samolotu zrzucono także sześć zasobników ze sprzętem wojskowym oraz dwie paczki. Teren zabezpieczał oddział Batalionów Chłopskich dowodzony przez Błażeja Szostaka „Smukłego”.

Eugeniusz Chyliński (1915–1990)

Urodził się w Kozicach niedaleko Gostynina. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Różanie. Po przejściu do rezerwy studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Naukę przerwał wybuch wojny. Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach 32. Pułku Piechoty 8. Dywizji Piechoty, a następnie w 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Uczestniczył w obronie Modlina. Po krótkim pobycie w niewoli został zwolniony. W marcu 1940 roku zameldował się we Francji. Po upadku Francuzów trafił do obozu pracy. W 1941 roku przedostał się do Wielkiej Brytanii. Służył w 1. plutonie rozpoznawczym 1. Dywizji Pancernej.

Zgłosił się do służby w kraju i przeszedł przeszkolenie w dywersji. Po przerzucie do okupowanej Polski otrzymał przydział do Kedywu Okręgu Wilno AK. Był inspektorem dywersji, prowadził szkolenia żołnierzy w Oddziałach Dyspozycyjnych „Baza” i „Egzekutywa”. Brał udział w wielu akcjach bojowych. Wiosną 1944 roku został aresztowany przez litewską policję. 16 maja podczas transportu z wileńskiego więzienia na Łukiszkach został brawurowo odbity przez żołnierzy AK.

Podczas operacji „Ostra Brama” dowodził kompanią w Zgrupowaniu Czesława Dębickiego, „Jaremy”. Po wyparciu Niemców z Wilna został aresztowany przez NKWD. Trafił do łagrów na Syberii. Do Polski wrócił dopiero w 1957 roku. Do końca życia mieszkał w Modzurowie niedaleko Raciborza.

Zbigniew Twardy (1920–1944)

Pochodził z Borysławia. W 1939 zdał maturę oraz egzamin na Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas kampanii wrześniowej był obserwatorem na posterunku wojskowym w Drohobyczu. Przez Węgry przedostał się do Francji. Służył jako kanonier w 3. Pułku Artylerii Ciężkiej. W czerwcu 1940 roku znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał przydział do artylerii 1. Brygady Strzelców. Odbył kurs w Szkole Podchorążych Artylerii w Coupar Angus.

Po zgłoszeniu się do służby w kraju przeszedł szkolenie w zakresie dywersji. Po wylądowaniu w Polsce odbył standardową aklimatyzację do życia w warunkach okupacyjnych. Skierowano go Okręgu Wołyń AK. Od 1944 roku dowodził oddziałem konspiracyjnym „Błyskawica” oraz grupami samoobrony. Bronił polskiej ludności przed ukraińskimi nacjonalistami. Podczas akcji „Burza” dołączył do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 10 kwietnia 1944 roku został ciężko ranny w nogę. W ranę wdała się gangrena, jednak odmówił zgody na amputację nogi. Zmarł 6 października 1944 roku w Chełmie.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły