Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Leszek Ratajski

środa,

Leszek Ratajski

Leszek Ratajski urodził się 8 czerwca 1907 roku w Grodnie. W rodzinnym mieście ukończył szkołę powszechną. Maturę zdał w Gimnazjum we Lwowie. W 1939 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1937–1938 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Był członkiem klubu sportowego Czarni Lwów.

W 1939 roku nie został zmobilizowany. Jako ochotnik brał udział w obronie Lwowa. 21 września przekroczył granicę rumuńską. Przedostał się do Francji, gdzie służył w 7 Pułku Piechoty 3 Dywizji Piechoty. Po klęsce Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Otrzymał przydział do Oddziału Rozpoznawczego 1 Brygady Strzelców. Jesienią 1941 roku trafił do batalionu cekaemów I Korpusu Polskiego.

Zgłosił się do służby w kraju. Po odbyciu przeszkolenia w dywersji i łączności, w nocy z 16 na 17 lutego 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Rasp” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim do kraju dotarli kapitan Marian Mostowiec „Lis”, porucznik Stanisław Olszewski „Bar” oraz kurier Delegatury Rządu na Kraj podporucznik Tadeusz Samotus „Lis 2”. Po standardowej aklimatyzacji skierowano go do Kedywu Okręgu Wołyń Armii Krajowej. Ze względu na przypadkowe aresztowanie przydział ten nie został zrealizowany.

Ostatecznie jesienią 1943 roku znalazł się w Obwodzie Szczuczyn Okręgu Nowogródek AK. Był szefem Kedywu Obwodu. Brał udział w akcjach bojowych, w tym kilkukrotnie w wysadzaniu niemieckich pociągów. Na początku 1944 roku został przeniesiony do komendy Okręgu Nowogródek. Latem 1944 roku podczas akcji „Burza” służył w 77 Pułku Piechoty AK. Nie zdążył dotrzeć do Wilna na czas i nie brał udziału w operacji „Ostra Brama”. W 1946 roku przyjechał w nowe granice Polski jako repatriant. Nie ujawnił się, pod zmienionym nazwiskiem prowadził gospodarstwo rolne w Wielkopolsce. Później zamieszkał na Śląsku. Zmarł 17 maja 1975 roku w Gliwicach.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły