Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jan Serafin

piątek,

Jan Serafin

Dziś mija rocznica urodzin oficera Wojska Polskiego, uczestnika kampanii wrześniowej i walk we Francji, cichociemnego.

Jan Serafin urodził się 30 grudnia 1913 roku w Czukwi. Uczył się w II Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Samborze. W 1934 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Różanie. Rok później postanowił zostać żołnierzem zawodowym i przeniósł się do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, po której ukończeniu w 1937 roku otrzymał stopień podporucznika i przydział do 14. Pułku Piechoty z Włocławka.

Podczas kampanii wrześniowej dowodził plutonem 144. Pułku Piechoty Rezerwowym. Walczył pod Kutnem, Łowiczem, Żyrardowem, Modlinem, Mińskiem Mazowieckim, Starą Miłosną oraz w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy przez Lwów przedostał się na Węgry. Na początku grudnia 1939 roku zameldował się we Francji. Służył w 3. Pułku Grenadierów Śląskich 1 Dywizji Grenadierów. Po ukończeniu kursu miotaczy płomieni otrzymał przydział do francuskiego 69. Pułku Strzelców Kolejowych. W czasie kampanii francuskiej brał udział w bitwach o Charmes i pod Morville. Dostał się do niewoli niemieckiej, jednak już po miesiącu zbiegł. Na terenie nieokupowanej Francji służył na placówce wywiadowczej. W 1942 roku udał się do Wielkiej Brytanii.

Zgłosił się do służby w kraju. Odbył przeszkolenie ze specjalnością w dywersji. 19 stycznia 1944 roku został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. W nocy z 19 na 20 maja 1944 roku uczestniczył w operacji lotniczej „Weller 18”. Razem z nim na pokładzie samolotu Liberator BZ-965 „S” znaleźli się porucznik Rudolf Dziadosz „Zasaniec”, kapitan Ludwik Fortuna „Siła”, starszy sierżant Aleksander Lewandowski „Wiechlina”, podporucznik Zdzisław Winiarski „Przemytnik” oraz kurier Delegatury Rządu na Kraj Franciszek Klima „Witoski”. Zrzut nastąpił w okolicach miejscowości Opatkowice niedaleko Puław. Kapitan Jan Serafin zginął na skutek nierozwinięcia się spadochronu.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły