Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jan Rostek

czwartek,

Jan Rostek

Dziś mija rocznica urodzin porucznika kawalerii Wojska Polskiego, oficera wywiadu ofensywnego Armii Krajowej, cichociemnego.

Jan Rostek urodził się 12 maja 1918 roku w Pysznicy na Podkarpaciu. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. W 1936 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Po jej ukończeniu otrzymał przydział do 12. Pułku Ułanów Podolskich, gdzie dowodził plutonem. 1 sierpnia 1939 roku uzyskał stopień podporucznika. Podczas mobilizacji jego jednostkę włączono w skład Wołyńskiej Brygady Kawalerii pod dowództwem pułkownika Juliana Filipowicza.

Pierwszego dnia drugiej wojny światowej walczył w bitwie pod Mokrą, gdzie został raniony w głowę. Trafił do szpitala, 4 września razem z całą placówką został ewakuowany do Równego. Po agresji ZSRR na Polskę przeszedł na Węgry. Na początku 1940 roku zameldował się we Francji. Otrzymał przydział do 24 Pułku Ułanów w składzie 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Zgłosił się do służby w kraju i odbył kurs w polskiej szkole wywiadu działającej pod przykrywką Oficerskiego Kursu Doskonalącego Administracji Wojskowej. 13 stycznia 1942 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej.

W nocy z 27 na 28 marca 1942 roku w ramach operacji lotniczej „Boot” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim w kraju znaleźli się porucznik Zbigniew Bąkiewicz „Zabawka”, podporucznik Lech Łada „Żagiew”, podporucznik Rafał Niedzielski „Mocny”, porucznik Tadeusz Śmigielski „Ślad” oraz kurier Delegatury Rządu na Kraj podporucznik Leszek Janicki „Maciej”. Skoczków odebrała placówka odbiorcza „Trawa” koło wsi Przyrów w odległości trzydziestu kilometrów od Częstochowy.

Z chwilą skoku otrzymał awans do stopnia porucznika. Posługiwał się pseudonimem „Dan”. Po wylądowaniu otrzymał przydział do wywiadu ofensywnego Referatu „Wschód” Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego Komendy Głównej AK. Skierowano go do ośrodka wywiadu w Kijowie. Na początku 1941 roku komórka wywiadu AK w Kijowie została rozpracowana przez niemiecki kontrwywiad wojskowy Abwehrę. 14 stycznia 1943 roku Jan Rostek został aresztowany razem z cichociemnymi Wiesławem Ipohorskim-Lenkiewiczem oraz Januszem Zalewskim. Do 8 marca 1943 roku przebywał w więzieniu w Kijowie, jego dalsze losy są nieznane. Prawdopodobnie został zamordowany.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły