Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Franciszek Malik

niedziela,

Franciszek Malik

Dziś mija rocznica urodzin uczestnika kampanii wrześniowej, więźnia sowieckich łagrów, majora Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnego.

Franciszek Malik urodził się 6 marca 1912 w Bażanówce na Podkarpaciu. Był uczniem Państwowego Gimnazjum im. królowej Zofii w Sanoku. W 1932 roku zdał egzamin dojrzałości. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie. Jako podporucznik służył w 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku. Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach macierzystej jednostki, dowodził kompanią. Jego rodzinne strony znalazły się pod okupację sowiecką. Kiedy po klęsce wrześniowej wrócił do domu, został aresztowany przez NKWD. Skazano go na trzy lata łagrów i wywieziono do niewolniczej pracy w głąb ZSRR.

Po zawarciu układu Sikorski-Majski wstąpił do Armii Andersa. Służył w 13. Pułku Piechoty 5. Dywizji Piechoty. Po ewakuacji polskich oddziałów na Bliski Wschód otrzymał awans do stopnia porucznika. W 1943 roku zgłosił się do służby w kraju i przeszedł szkolenie w zakresie dywersji. 14 lutego 1944 roku otrzymał awans do stopnia kapitana. W nocy z 30 na 31 lipca 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Jacek 1” został przerzucony do okupowanej Polski. Skakał ze spadochronem na placówkę odbiorczą „Solnica” w rejonie Grodziska Mazowieckiego. Razem z nim lądowali podpułkownik Jacek Bętkowski „Topór 2”, porucznik Stanisław Ossowski „Jastrzębiec 2”, porucznik Julian Piotrowski „Rewera 2”, kapitan Zbigniew Specylak „Tur 2”, podporucznik Władysław Śmietanko „Cypr”. Następnego dnia, kilka godzin przed wybuchem powstania cichociemni dotarli do Warszawy.

Nie zdążył otrzymać przydziału. Wybuch walk zastał go w Śródmieściu. Po kilku dniach walk został zastępcą dowódcy odcinka taktycznego „Litwin”. Uczestniczył m.in. w zdobywaniu Małej Pasty. Pod koniec sierpnia objął dowództwo batalionu „Zaremba”, od jego pseudonimu oddział zmienił nazwę na „Zaremba-Piorun”. Po kapitulacji Warszawy dostał się do niewoli. Przebywał w obozach jenieckich na terenie Niemiec. Po uwolnieniu przez wojska alianckie ponownie służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. W 1946 roku otrzymał awans do stopnia majora.

Po demobilizacji postanowił pozostać na emigracji. Zamieszkał w Wielkiej Brytanii. W 1974 roku otrzymał obywatelstwo brytyjskie. Zmarł 24 sierpnia 2006 roku.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły