Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Franciszek Żaak

czwartek,

Franciszek Żaak

Franciszek Marian Żaak urodził się 4 sierpnia 1919 roku we Lwowie. Był uczniem XI Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich w rodzinnym mieście. W 1939 roku zdał egzamin dojrzałości. Podczas kampanii wrześniowej nie został zmobilizowany. Po klęsce wrześniowej Lwów znalazł się pod okupacją sowiecką. W 1941 roku został wcielony do Armii Czerwonej. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski wstąpił do Armii Andersa. Trafił do szkoły podchorążych przy 8. Dywizji Piechoty. Po ewakuacji polskich jednostek na Bliski Wschód został skierowany do Wielkiej Brytanii.

Zgłosił się do służby w kraju i przeszedł szkolenie ze specjalnością w łączności. 10 lipca 1943 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej. W nocy z 14 na 15 września 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Neon 7” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim w kraju znaleźli się podporucznik Kazimierz Fuhrman „Zaczep” oraz podporucznik Roman Wiszniowski „Harcerz”. Skoczków przyjęła placówka odbiorcza „Spodek” w okolicach Garwolina. Z chwilą skoku otrzymał awans do stopnia podporucznika.

Po standardowej aklimatyzacji do życia w warunkach okupacji otrzymał przydział do Oddziału V Łączności Komendy Głównej AK. Był radiotelegrafistą w batalionie „Iskry”. Jesienią 1943 roku samowolnie pojechał do Lwowa. Po miesiącu władze polskiego podziemia wszczęły postępowanie w tej sprawie, jednak po zbadaniu wszystkich okoliczności Wojskowy Sąd Specjalny umorzył sprawę. Kontrwywiad AK ustalił, że skradziono mu dokumenty, co uniemożliwiło powrót do Warszawy. Dodatkowo podporucznik Żaak dołączył do lwowskich struktur AK.

19 lutego 1944 roku uzyskał formalne przeniesienie do Obszaru Lwowskiego AK. Służył jako radiotelegrafista w Oddziale Radio „Opacz”. Równolegle dowodził patrolem radiołączności „Tempo”. 31 maja 1944 roku podczas nadawania został namierzony i zatrzymany przez Niemców. Przeszedł brutalne śledztwa. 19 lipca 1944 roku został wywieziony i prawdopodobnie rozstrzelany.

Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły