Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Florian Adrian

czwartek,

Florian Adrian

Dziś przypada rocznica śmierci oficera lotnictwa, uczestnika kampanii wrześniowej, cichociemnego, kawalera Orderu Virtuti Militari.

Florian Edmund Adrian urodził się 8 listopada 1913 roku w Bydgoszczy. Był uczniem Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy. W 1933 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął służbę wojskową. Rok później przeniesiono go do Szkoły Technicznej Podchorążych Lotnictwa w Bydgoszczy. Po jej ukończeniu służył w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie. W 1938 roku został dowódcą plutonu obsługi na lotnisku pomocniczym w Sobiejuchach. W 1939 roku zajmował podobne stanowisko na lotnisku w Moderówce.

Podczas kampanii wrześniowej dowodził ewakuacyjnymi transportami kolejowymi. W drugiej połowie września 1939 roku dołączył do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. 6 października trafił do niewoli niemieckiej. Po ucieczce przedostał się do Skarżyska-Kamiennej. Wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Zagrożony aresztowaniem udał się do Francji, gdzie otrzymał przydział do Ośrodka Polskich Sił Powietrznych w Lyonie-Foire.

W czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Służył tam w 300. Dywizjonie Bombowym, uczestniczył w nalotach na Niemcy. Zgłosił się do służby w kraju i przeszedł szkolenie ze specjalnością w lotnictwie. 5 października 1942 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej. W nocy z 26 na 27 stycznia 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Gauge” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim w kraju znaleźli się kapitan Wacław Pijanowski „Dym”, podporucznik Stanisław Sołtys „Sowa” oraz kapitan Michał Tajchman „Mikita”. Skoczków przyjęła kilkanaście kilometrów od Kielc placówka odbiorcza „Żubr”.

Z chwilą skoku otrzymał awans do stopnia kapitana. Po standardowej aklimatyzacji do życia w warunkach okupacji otrzymał przydział na stanowisko kierownika referatu informacyjno-wywiadowczego Wydziału Lotniczego Oddziału III Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej. W czerwcu 1944 roku został kierownikiem referatu lotniczego Sztabu Okręgu Armii Krajowej Kielce. 23 czerwca 1944 roku w Kielcach aresztowało go gestapo. Zginął tego samego dnia zamordowany w Suchedniowie.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły