Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Alfred Whitehead

poniedziałek,

Alfred Whitehead

Dzisiaj mija rocznica urodzin porucznika kawalerii Wojska Polskiego, oficera Armii Krajowej, cichociemnego.

Alfred Whitehead urodził się 21 marca 1912 roku w Markach. Był synem współwłaściciela przędzalni wełny angielskiego lekarza Charlesa Whiteheada i Eleonory Wedel, córki właściciela fabryki czekolady. Uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, jednak po wyjeździe do Anglii maturę zdawał za granicą. Egzamin dojrzałości musiał powtórzyć po powrocie do kraju. W Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie zdobył dyplom magistra nauk ekonomicznych. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu i odbył praktykę w 2 Szwadronie Pionierów w Warszawie. Przed wybuchem drugiej wojny światowej pracował w przędzalni ojca.

W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany. W szeregach 2 Szwadronu Pionierów walczył w kampanii wrześniowej. W październiku przeszedł na Węgry i został internowany. Po ucieczce w listopadzie dotarł do Francji. Otrzymał przydział do 4 szwadronu szkoleniowego 1 Pułku Pancernego. W kampanii francuskiej brał udział jako żołnierz 10 Pułku Strzelców Konnych. Po klęsce Francji trafił do Wielkiej Brytanii. Służył w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Zgłosił się do służby w kraju. Po odbyciu szkolenia dywersyjnego 14 lutego 1944 roku został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej. W nocy z 4 na 5 maja 1944 roku w ramach operacji lotniczej o kryptonimie „Weller 26” został przerzucony do okupowanego kraju. Na placówkę odbiorczą „Szczur” w pobliżu wsi Wola Gałęzowska razem z nim lądowali podporucznik Adam Dąbrowski „Puti”, podporucznik Adam Krasiński „Szczur”, podporucznik Andrzej Prus-Bogusławski „Pancerz”, kapitan Jan Walter „Cyrkiel”, podporucznik Józef Zając „Kolanko”.

Po standardowej aklimatyzacji otrzymał przydział na stanowisko oficera do spraw zleceń komendanta Okręgu Henryka Krajewskiego „Trzaski” w Okręgu Polesie Armii Krajowej. Wkrótce po reorganizacji w Okręgu został oficerem operacyjnym i informacyjnym 30 Dywizji Piechoty AK. W sierpniu 1944 roku 30 Dywizja ruszyła na odsiecz walczącej Warszawie. W połowie sierpnia polska jednostka została rozbrojona przez oddziały Armii Czerwonej. Whitehead zdołał uniknąć zatrzymania, jednak wkrótce został aresztowany przez NKWD. Trafił do łagru w Riazaniu. Pod koniec 1947 roku został zwolniony. W 1948 roku uciekł do Wielkiej Brytanii. W 1981 roku wrócił do Polski. Zmarł 22 marca 1984 roku w Zakopanem.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły