Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Aleksander Piekarski

czwartek,

Aleksander Piekarski

Aleksander Piekarski urodził się 31 marca 1914 roku. W 1933 roku jako absolwent Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Szczakowej zdał maturę. Ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Po odbyciu nauki w trzyletnim studium technicznym podjął pracę w hucie szkła w Szczakowej.

Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach 3. Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. 18 września przedostał się do Rumunii. W listopadzie dotarł do Francji. Otrzymał przydział do Ośrodka Artylerii Przeciwlotniczej w Saint-Nazaire. W czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Służył w artylerii przeciwlotniczej.

Zgłosił się do służby w kraju. Po przejściu szkolenia dywersyjnego został przerzucony do okupowanej Polski nocą z 12 na 13 kwietnia 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Weller 3”. Został skierowany do Obwodu Białystok Powiat Inspektoratu Białostockiego Okręgu Białystok Armii Krajowej. Objął stanowisko zastępcy komendanta Obwodu ds. szkolenia i dywersji. Prowadził szkolenia dla partyzantów. Brał udział w akcjach bojowych. Po wkroczeniu Sowietów został aresztowany przez NKWD. Trafił do sowieckich łagrów. W 1947 roku powrócił do Polski, gdzie przez pierwsze lata był prześladowany przez komunistyczne władze.

Zmarł 7 lutego 1978 roku w Krakowie.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły