Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zygmunt Piasecki

środa,

Zygmunt Piasecki

Dziś przypada rocznica śmierci generała brygady Wojska Polskiego, dowódcy Krakowskiej Brygady Kawalerii podczas kampanii wrześniowej.

Zygmunt Piasecki urodził się 14 grudnia 1893 roku w Szafarni. W 1911 roku ukończył Szkołę Handlową we Włocławku i rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Trzy lata później przeniósł się do Akademii Rolniczej w Dublanach. Podczas studiów został członkiem Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Po wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do oddziałów formowanych przez Józefa Piłsudskiego. Służył w 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich. W 1916 roku uzyskał stopień podporucznika. Po kryzysie przysięgowym został internowany.

W listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego, był jednym z organizatorów 7. Pułku Ułanów Lubelskich. Latem 1920 roku otrzymał awans do stopnia majora i objął stanowisko dowódcy macierzystej jednostki. Brał udział w walkach z bolszewikami. Wyróżnił się, dowodząc 7 Pułkiem w rozegranej 16 sierpnia 1920 roku bitwie pod Cycowem. W okresie międzywojennym dowodził kilkoma jednostkami kawalerii, ukończył także kurs Centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie. W 1930 roku został dowódcą 5 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Krakowie przemianowanej następnie na Krakowską Brygadę Kawalerii.

Podczas kampanii wrześniowej już jako generał brygady dowodził Krakowską Brygadą Kawalerii. Jej głównymi jednostkami były 3. Pułk Ułanów Śląskich dowodzony przez pułkownika Czesława Chmielewskiego, 8. Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego pod komendą podpułkownika Włodzimierza Dunina-Żuchowskiego, 5. Pułk Strzelców Konnych pułkownika Kazimierza Kosiarskiego, 5. Dywizjon Artylerii Konnej podpułkownika Jana Kanty Witowskiego oraz sformowany alarmowo kilka dni przed wybuchem drugiej wojny światowej 51. Dywizjon Pancerny majora Henryka Świetlickiego. Brygada wchodziła w skład Armii „Kraków”, której zadaniem była osłona Śląska i zachodniej Małopolski.

Pułki brygady od pierwszych dni września brały udział w walkach. Czwartego dnia wojny brygada otrzymała rozkaz wycofania się w kierunku Pińczowa i Miechowa. Podczas odwrotu toczyła ciężkie walki z napierającymi na nią niemieckimi oddziałami zmotoryzowanymi. W dniach 5 i 6 września starła się z nieprzyjacielem pod Pińczowem. 10 września pod Baranowem Sandomierskim jednostka przeprawiła się prawy brzeg Wisły. Brała udział w pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie polskie oddziały znalazły się w okrążeniu, a wszystkie próby przebicia się zakończyły się niepowodzeniem. Wobec przewagi liczebnej i technicznej Niemców oraz braków zaopatrzenia Krakowska Brygada Kawalerii skapitulowała razem z oddziałami armii „Kraków” i „Lublin”.

Generał Zygmunt Piasecki resztę wojny spędził w niemieckim obozie jenieckim w Murnau. Po wyzwoleniu w 1945 roku udał się do 2. Korpusu Polskiego, jednak nie otrzymał przydziału. Ostatecznie zamieszkał we Francji. Zmarł 26 stycznia 1954 roku w Nicei.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły