Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Wojna polsko-rosyjska 1577–1582

poniedziałek,

Wojna polsko-rosyjska 1577–1582

15 stycznia 1582 roku w Jamie Zapolskim podpisano dziesięcioletni rozejm kończący wojnę Stefana I Batorego z Iwanem Groźnym o Inflanty.

Nierozstrzygnięta wojna litewsko-moskiewska 1558–1570 zakończyła się rozejmem. Na jego mocy Rosja utrzymała część terenów zdobytych w Inflantach. Wykorzystując wojnę Rzeczypospolitej z Gdańskiem, latem 1577 roku armia moskiewska wtargnęła do Inflant. W rękach polskich pozostała jedynie Ryga. W 1578 roku z Iwanem Groźnym negocjowali polscy posłowie. Rozmowy nie przyniosły porozumienia, jednak podpisani trzyletni rozejm. Polski król Stefan Batory nie zatwierdził zawieszenia broni i zaczął szykować się do zbrojnej wyprawy. Już na początku 1578 roku sejm walny w Warszawie zdecydował o podjęciu akcji zbrojnej na terytorium przeciwnika.

Stefan Batory sprawnie zarządzał finansami państwa. W chwili koronacji królewska kasa była pusta, a wojna oznaczała spore wydatki. Szukając środków na pokrycie wydatków, polski król zgodził się na objęcie kurateli nad chorym umysłowo władcą Prus Książęcych księciem pruskim Albrechtem Fryderykiem Hohenzollernem przez brandenburskich Hohenzollernów. W zamian otrzymał dwadzieścia tysięcy dukatów. Wydawało się to ówcześnie dobrym interesem, jednak w dłuższej perspektywie okazało się strasznym błędem. Prusy Książęce za czasów Stefana Batorego były lennem Rzeczypospolitej. W 1618 roku doszło do unii personalnej Księstwa Prus z Elektoratem Brandenburgii. Podczas potopu szwedzkiego za cenę zerwania przez Brandenburgię sojuszu ze Szwedami Prusy uzyskały niezależność od Rzeczypospolitej. W 1791 roku powstało Królestwo Prus, jeden z zaborców, przez których dwa wieki po elekcji Batorego na króla Polska znikła z mapy świata.

Latem 1579 roku król Stefan Batory formalnie wypowiedział wojnę Rosji i przystąpił do działań zaczepnych. Kampania połocka zakończyła się sukcesem, zdobyto kilka miast. Skuteczną ofensywę kontynuowano w roku następnym. W 1581 roku Polacy oblegli twierdzę Psków. Rok później Rosjan zaatakowała Szwecja, korzystając z ich zaangażowania w konflikt ze Stefanem Batorym. 15 stycznia 1582 roku w Jamie Zapolskim będący w niekorzystnej sytuacji Iwan Groźny zawarł rozejm ze Stefanem Batorym. Na jego mocy Polacy odebrali całe Inflanty. Batory zyskał sławę pogromcy Rosji.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły