Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Władysława Maciesza

wtorek,

Władysława Maciesza

Władysława Jadwiga Maciesza z domu Srzednicka herbu Pomian urodziła się 30 czerwca 1888 roku. Używała pseudonimów Sława, Katarzyna, Margarette Wagner. Po wybuchu I wojny światowej była w składzie Oddziału Wywiadowczego I Pułku Legionów. W listopadzie 1914 roku jako kurierka przez linię frontu przedostała się z Krakowa do Warszawy. Brała udział w organizowaniu struktur Polskiej Organizacji Wojskowej we Lwowie i w Kijowie. W czasach II RP m.in. była działaczem organizacji Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Angażowała się także w działalność polityczną, w latach 1935–1938 była senatorem IV kadencji.

Po klęsce wrześniowej wstąpiła do Służby Zwycięstwu Polski. Po służbie w kobiecym oddziale dywersyjno-sabotażowym „Dysk” została kurierem wywiadu Armii Krajowej, m.in. przewoziła materiały na trasie Warszawa — Wiedeń. Były wśród nich meldunki na temat niemieckiego rakietowego ośrodka doświadczalnego w Peenemünde.

W 1943 w Wiedniu została zatrzymana przez Gestapo. Podczas brutalnego śledztwa próbowała popełnić samobójstwo. Na początku 1945 roku została skazana na śmierć przez ścięcie na gilotynie, ocalała przez przypadek, w Wiedniu nie było gilotyny. Po wojnie powróciła do Polski. Po dwuletnim pobycie w gestapowskim więzieniu miała zrujnowane zdrowie, zmiany, które zaprowadzili w kraju komuniści, pozbawiły ją dachu nad głową. Do końca życia mieszkała w Warszawie w trudnych warunkach materialnych. Zmarła 21 czerwca 1967 roku.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki

Artykuł: Środowisko LXQt

Środowisko LXQt

Artykuł: Free Software Street

Free Software Street

Artykuł: Włodzimierz Lech

Włodzimierz Lech

Artykuł: Władysław Klimowicz

Władysław Klimowicz

Artykuł: IBM 650

IBM 650

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły