Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Władysław Kamiński

sobota,

Władysław Kamiński

Władysław Kamiński urodził się 21 października 1910 roku w Poznaniu. Wkrótce jego rodzice zamieszkali w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył Gimnazjum Męskie, w 1929 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie, jednak po jej ukończeniu rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Nie zerwał z lotnictwem, aktywnie udzielał się w Aeroklubie Poznańskim. Zdobył także uprawnienia instruktora pilotażu wojskowego. W 1938 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera nauk leśnictwa.

W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany do 3. Pułku Lotniczego w Poznaniu. 17 września przeszedł do Rumunii. Drogą morską zdołał przedostać się do Marsylii. Po upadku Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po odbyciu przeszkolenia na samolotach brytyjskich otrzymał przydział do 303. Dywizjonu Myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki. Po dwóch miesiącach trafił do 302. Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego”. Na początku 1944 roku w ramach tej jednostki objął dowództwo eskadry i stanowisko zastępcy dowódcy dywizjonu. Podczas drugiej wojny światowej wykonał 203 loty bojowe. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. były to Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyż Walecznych oraz odznaczenia brytyjskie.

Po demobilizacji zdecydował się na powrót do Polski. Jesienią 1947 roku podjął pracę w Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych. Latem następnego roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Otrzymał wyrok dziesięciu lat pozbawienia wolności po apelacji zmieniony na pięć lat. Po opuszczeniu więzienia początkowo pracował jako magazynier. W 1957 roku został pracownikiem sekcji kontroli technicznej w Zakładach Remontowych Sprzętu Lotniczego Sportowego nr 3 w Poznaniu. Po pewnym czasie przeszedł na stanowisko pilota doświadczalnego. Później ponownie pracował w Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych.

W 1977 roku przeszedł na emeryturę. Nadal działał w Aeroklubie Poznańskim. Na początku 1990 roku został zrehabilitowany. Zmarł 18 czerwca 1995 roku w Poznaniu.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki

Artykuł: Środowisko LXQt

Środowisko LXQt

Artykuł: Free Software Street

Free Software Street

Artykuł: Włodzimierz Lech

Włodzimierz Lech

Artykuł: Władysław Klimowicz

Władysław Klimowicz

Artykuł: IBM 650

IBM 650

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły