Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Tadeusz Zawadzki „Zośka”

poniedziałek,

Tadeusz Zawadzki „Zośka”

Dzisiaj mija rocznica urodzin Tadeusza Zawadzkiego – instruktora harcerskiego, podporucznika Armii Krajowej, patrona Batalionu „Zośka”.

Urodził się 24 stycznia 1921 roku w Warszawie. Uczył się w Prywatnej Szkole Powszechnej Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej oraz w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. W 1939 roku zdał maturę. W czasach szkolnych poznał przyszłych żołnierzy Grup Szturmowych – Jana Bytnara, Aleksego Dawidowskiego i Jana Wuttke. Od 1933 roku działał w harcerstwie.

Od października 1939 roku prowadził działalność konspiracyjną. W listopadzie tego roku zapadła decyzja o kontynuacji działalności 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Pomarańczarnia” w podziemiu. W ramach tej struktury Zawadzki kierował kręgiem starszoharcerskim – tzw. Wojenną Pomarańczarnią. Jednocześnie uczestniczył w akcjach małego sabotażu Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej. Na początku 1940 roku dołączył do Związku Walki Zbrojnej. W 1941 roku jego drużyna dołączyła do Szarych Szeregów. W tym okresie Zawadzki był jednym z najaktywniejszych wykonawców akcji małego sabotażu.

W listopadzie 1942 roku został dowódcą Grup Szturmowych Chorągwi Warszawskiej. W styczniu 1943 roku ukończył Zastępczy Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty i otrzymał stopień kaprala podchorążego. Brał udział w słynnej akcji odbicia z rąk gestapo Jana Bytnara „Rudego” – akcji pod Arsenałem. Był zastępcą dowódcy akcji w Celestynowie, gdzie żołnierze podziemia uwolnili więźniów przewożonych transportem kolejowym z Warszawy do KL Auschwitz.

Latem 1943 roku został wyznaczony na obserwatora jednej z operacji skierowanych przeciw Grenzschutzpolizei w ramach akcji „Taśma”. Zginął w nocy z 20 na 21 sierpnia 1943 roku podczas ataku na strażnicę Grenzschutzu w Sieczychach koło Wyszkowa.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły