Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Tadeusz Wuttke

niedziela,

Tadeusz Wuttke

Tadeusz Konrad Wuttke „Tadzio” urodził się 27 marca 1923 roku w Warszawie. Był synem wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego Gustawa Wuttke. Uczył się w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim im. Stefana Batorego. Równolegle był harcerzem i instruktorem 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Pomarańczarnia”. Naukę przerwał wybuch wojny.

W 1941 roku zdał maturę na tajnych kompletach. Studiował architekturę na tajnej Politechnice Warszawskiej. Związał się z konspiracyjną Grupą „Płomienie”. Był członkiem Szarych Szeregów jako członek hufca „Południe” pod dowództwem Jana Bytnara, a następnie trafił do Kedywu Armii Krajowej.

Uczestniczył w kilku akcjach zbrojnych, między innymi w ataku na niemiecki pociąg na trasie Tłuszcz-Urle. Wiosną 1944 roku ukończył II turnus Szkoły Podchorążych Piechoty Agricola. W czerwcu odbył szkolenie wojskowe w „Bazie Leśnej” pod Wyszkowem.

W powstaniu warszawskim walczył w szeregach batalionu „Zośka”. Brał udział w walkach o wolskie cmentarze. Poległ 8 sierpnia na terenie cmentarza ewangelickiego. Jego brat Jan Wuttke także zginął w powstaniu we wrześniu 1944 roku na Górnym Czerniakowie.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły