Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Tadeusz Dołęga-Mostowicz

niedziela,

Tadeusz Dołęga-Mostowicz

„Warto być grzecznym nawet wtedy, kiedy się nie ma na to ochoty” –– Tadeusz Dołęga-Mostowicz.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz urodził się 10 sierpnia 1898 roku. Ukończył gimnazjum w Wilnie i w 1915 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kijowie. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1917 roku przerwał studia i przybył do Warszawy, gdzie ochotniczo zaciągnął się do wojska. Walczył w obronie ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej.

W latach dwudziestych był dziennikarzem dziennika „Rzeczpospolita”. Pisał antysanacyjne felietony, które często padały ofiarą cenzury. W 1927 roku został porwany i pobity w lesie pod Warszawą. Podejrzewano, że była to próba zastraszenia felietonisty przez sanacyjne władze. Po tym wydarzeniu Dołęga-Mostowicz stracił zdrowie i zrezygnował z pracy jako redaktor. Skupił się na pracy literackiej.

W 1932 roku ukazała się najbardziej znana jego powieść „Kariera Nikodema Dyzmy”. W latach trzydziestych napisał jeszcze kilkanaście książek. Jego twórczość cieszyła się wielkim zainteresowaniem i dzięki niej Dołęga-Mostowicz dorobił się znacznego majątku. Jeszcze przed wojną wiele jego powieści doczekało się adaptacji filmowych, Były to filmy: „Prokurator Alicja Horn” (1933), „Znachor” (1937), „Profesor Wilczur” (1938), „Ostatnia brygada” (1938), „Doktór Murek” (1939), „Trzy serca” (1939), „Złota maska” (1939).

Kiedy wybuchła druga wojna światowa Tadeusz Dołęga-Mostowicz w stopniu kaprala podchorążego walczył w obronie Polski. Dokładna data śmierci Tadeusza Dołęgi-Mostowicza pozostaje nieznana. Popularna jest opinia, że lubiany przedwojenny polski pisarz zginął z rąk sowieckich żołnierzy 18 września 1939 roku.

Po zakończeniu wojny większość jego powieści została objęta cenzurą. Wyjątek stanowiły „Kariera Nikodema Dyzmy”, „Znachor” i „Profesor Wilczur”. Powstały kolejne ekranizacje: „Nikodem Dyzma” (1956) z Adolfem Dymszą, „Pamiętnik pani Hanki” (1963), „Znachor” (1981), seriale „Doktor Murek” (1979) oraz „Kariera Nikodema Dyzmy” (1980) z Romanem Wilhelmim. Do najbardziej znanej powieści Dołęgi-Mostowicza nawiązywała komedia „Kariera Nikosia Dyzmy” z 2002 roku.

Powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: ORP Conrad

ORP Conrad

Artykuł: Antoni Wczelik

Antoni Wczelik

Artykuł: Bitwy wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667

Bitwy wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667

Artykuł: Józef Beck

Józef Beck

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły