Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Tadeusz Bukowski

niedziela,

Tadeusz Bukowski

Dzisiaj przypada rocznica śmierci znanego autora zdjęć z powstania warszawskiego.

Urodził się 22 kwietnia 1909 roku w Warszawie. W młodości był związany z harcerstwem. Był fotoreporterem Referatu Fotograficznego Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. W czasie powstania fotografował powstańców i ludność cywilną na Powiślu i w północnym Śródmieściu. Wiele jego zdjęć dokumentuje działalność Harcerskiej Poczty Polowej. Fotografie przekazywał przełożonym, sobie pozostawiał negatywy.

Spodziewając się wkroczenia Niemców na Powiśle, schował negatywy w piwnicy jednego z domów na ulicy Drewnianej, w mieszkaniu na Smolnej oraz zakopane na terenie Liceum im. Zamoyskiego. 12 września zatrzymali go Niemcy.

Po zakończeniu wojny odnalazł jedynie negatywy z ulicy Drewnianej. Jego zdjęcia były wielokrotnie publikowane. Prezentowano je także na wystawach poświęconych powstaniu warszawskiemu. W 1980 roku Krajowa Agencja Wydawnicza wydała jego album „Warszawa w dniach powstania 1944”.

Od 1948 roku Tadeusz Bukowski pracował jako fotograf w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia”. Wielokrotnie był komisarzem wystaw fotograficznych w warszawskiej „Zachęcie”. Uhonorowano go tytułem artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej – Artiste FIAP.

Tadeusz Bukowski zmarł 21 listopada 1909 w Warszawie.

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Artykuł: Szarża pod Somosierrą

Szarża pod Somosierrą

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły