Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Sztab Generalny Wojska Polskiego

wtorek,

Sztab Generalny Wojska Polskiego

25 października 1918 roku w Warszawie Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich. Na pamiątkę tego wydarzenia rocznica tego dnia to święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W październiku 1918 roku Polska była u progu odzyskania niepodległości. Sztab tworzył od podstaw struktury nowoczesnej armii, która już niedługo stanęła przed zadaniem obrony odrodzonego kraju. Urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich 28 października 1918 objął generał porucznik Tadeusz Rozwadowski. Generał Rozwadowski energicznie przystąpił do działania. Jeszcze w październiku powstał oddział Straży Gospodarczo-Wojskowej – pierwowzór Korpusu Ochrony Pogranicza. Na początku listopada utworzono dywizję jazdy, która dała początek kawalerii Wojska Polskiego. W tym samym miesiącu po przejęciu od Niemców Flotylli Wiślanej pojawiły się zalążki polskiej marynarki wojennej.

W 1928 roku urząd został przemianowany na Sztab Główny Wojska Polskiego. Nowa nazwa nawiązywała do tradycji Sztabu Głównego z czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. W czasie drugiej wojny światowej, podczas kampanii wrześniowej oraz w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie obowiązywała nazwa Sztab Naczelnego Wodza.

Od 3 lipca 2018 roku Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest generał Rajmund Andrzejczak. Podlega on bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:

  1. planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych;
  2. programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych;
  3. nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością Sił Zbrojnych, w tym w szczególności nad planowaniem operacyjnym, gotowością mobilizacyjną i bojową, szkoleniem oraz rozwojem organizacyjno-technicznym Sił Zbrojnych;
  4. reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach polityczno-wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
  5. doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych;
  6. planowanie przygotowania Ministerstwa do funkcjonowania na stanowiskach kierowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
  7. przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Artykuł: Firma Dell

Firma Dell

Artykuł: Intel 80286

Intel 80286

Artykuł: Staże zawodowe techników informatyków

Staże zawodowe techników informatyków

Artykuł: Studniówka

Studniówka

Artykuł: Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły