Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Straż Kolejowa

czwartek,

Straż Kolejowa

18 listopada 1918 roku Ministerstwo Kolei Żelaznych powołało do życia Straż Kolejową. Wnioskodawcą była Warszawska Dyrekcja Kolejowa. Powołana formacja była w burzliwych powojennych czasach bardzo potrzebna – zajmowała się zabezpieczaniem majątku, ochroną podróżnych, utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku.

Początkowo na czele Straży Kolejowej stanął Emil Rauer – prezes I Okręgu „Sokoła” Ziemi Warszawskiej. 28 kwietnia 1919 roku z uwagi na toczącą się wojnę nadzór nad Strażą przejął Minister Spraw Wojskowych. Stała się ona częścią Wojska Polskiego i otrzymała nazwę Wojskowa Straż Kolejowa. Dodatkowymi zadaniami formacji stały się ochrona transportów wojskowych i zabezpieczenie obiektów kolejowych mających znaczenie strategiczne.

1 lutego 1920 roku formację rozwiązano, a ochroną kolei zajęła się Policja Państwowa. Czternaście lat później na mocy ustawy z 15 kwietnia 1934 o ochronie porządku na kolejach użytku publicznego powołano Straż Ochrony Kolei.

Mark Twain

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły