Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

1988: Stocznia Gdańska w likwidacji

wtorek,

1988: Stocznia Gdańska w likwidacji

1 listopada 1988 roku Stocznia Gdańska im. Lenina została postawiona w stan likwidacji przez rząd Mieczysława Rakowskiego. Wywołało to olbrzymie kontrowersje i krytykę. Stocznia, która była kolebką związku „Solidarność”, w tym okresie osiągnęła najlepsze wyniki ekonomiczne ze wszystkich liczących się stoczni polskich. Wyraźnie wskazywało to na polityczny charakter postanowienia rządu. Powołany w 1989 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego uchylił decyzję o likwidacji.

W 1990 roku 59 posłów złożyło wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej Mieczysława Rakowskiego w związku z decyzją o likwidacji Stoczni Gdańskiej. Sejm kontraktowy (1989-1991) przyjął wniosek o postawienie ostatniego premiera PRL przed Trybunałem Stanu. Z różnych przyczyn sprawa ciągnęła się dziesięć lat. W roku 2000 Sejm zdecydował, by byłego premiera nie pociągnąć do odpowiedzialności. Mieczysław Rakowski przyznał wtedy, że jego decyzja była politycznie błędna. Ten sam pogląd podzielają historycy – próby demonstracji siły reżimu prowadziły do jego postępującego osłabienia.

Artykuł: Edytor tekstu GNU Emacs

Edytor tekstu GNU Emacs

Artykuł: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Poznaj swoje prawa w pracy

Poznaj swoje prawa w pracy

Artykuł: GeForce 16

GeForce 16

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły