Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Stanisław Jamka

poniedziałek,

Stanisław Jamka

Stanisław Franciszek Jamka urodził się 11 kwietnia 1895 roku w Wieliczce. Po wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. Był żołnierzem 2 Pułku Piechoty w II Brygadzie. Następnie służył w kompanii telegraficznej Komendy Legionów Polskich. Jako podoficer był dowódcą sekcji telegraficznej oraz dowódcą taborów. Po kryzysie przysięgowym trafił do Polskiego Korpusu Posiłkowego.

Brał udział w przebiciu frontu pod Rarańczą, kiedy wobec niekorzystnych dla Polski postanowień traktatu brzeskiego polskie oddziały wypowiedziały posłuszeństwo dowództwu austro-węgierskiemu i połączyły się z rodakami walczącymi po drugiej stronie, jednak został zatrzymany przez Austriaków podczas próby przekroczenia frontu. Został osadzony w obozie w Szeklence, an następnie wcielony do armii austriackiej i skierowany na front włoski.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego. Otrzymał przydział do Oddziału Telefonicznego Naczelnego Dowództwa Galicji Wschodniej. Jako podchorąży walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie służył w 1 Pułku Łączności w Zegrzu. W 1922 roku został zweryfikowany w stopniu kapitana. W latach 1924–1926 odbył kurs Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. W 1924 roku otrzymał awans do stopnia majora, a po ukończeniu kursu dyplom naukowy oficera Sztabu Generalnego.

Objął stanowisko dowódcy batalionu w macierzystej jednostce. W 1927 roku otrzymał przydział do Oddziału IV Sztabu Generalnego. Od końca 1929 roku był dowódcą batalionu w II Pułku Łączności w Jarosławiu. Jesienią 1932 roku objął stanowisko szefa sztabu 10 Dywizji Piechoty w Łodzi. 19 marca 1937 roku otrzymał stopień podpułkownika.

Pod koniec sierpnia 1939 roku powierzono mu stanowisko szefa łączności sztabu Armii „Modlin”. Po wybuchu wojny w efekcie działań nieprzyjaciela nastąpiły duże problemy w utrzymaniu łączności z podległymi dowódcy armii oddziałami. Winą za to był obarczany Stanisław Jamka. Zachorował na serce i trafił do szpitala.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej został zatrzymany przez Sowietów. Był przetrzymywany w obozie NKWD w Starobielsku. Wiosną 1940 roku został zamordowany w Charkowie przez funkcjonariuszy NKWD. W 2007 roku pośmiertnie został mianowany na stopień pułkownika.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły