Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego

środa,

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego

17 listopada 1918 Józef Piłsudski powołał pierwszy rząd odrodzonego państwa polskiego – Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod kierownictwem premiera Jędrzeja Moraczewskiego. Kilka dni wcześniej próba powołania rządu pod kierunkiem Ignacego Daszyńskiego zakończyła się niepowodzeniem.

Gabinet Moraczewskiego ogłosił m.in. powszechne prawo wyborcze (również dla kobiet), ustanowił ośmiogodzinny dzień pracy, zagwarantował legalność związków zawodowych i prawo do strajku, wprowadził inspekcję pracy oraz ubezpieczenia chorobowe. W swoim programie ogłoszonym 20 listopada rząd zapowiedział przebudowę ustroju gospodarczego i społecznego, wywłaszczenie wielkiej własności ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą państwową, upaństwowienie całego przemysłu.

Rządy ekipy Moraczewskiego nie trwały długo – rząd ustąpił 16 stycznia 1919 roku. Prawica, z którą chciał porozumieć się Piłsudski, uważała gabinet Moraczewskiego za zbyt radykalny.

Skład rządu

 • Prezydent Ministrów

  Jędrzej Moraczewski od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Aprowizacji

  Antoni Mińkiewicz od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Komunikacji

  Jędrzej Moraczewski od 6 listopada 1918r.do 29 grudnia 1918r.

  Stanisław Stączek od 29 grudnia 1918r. do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Kultury i Sztuk Pięknych

  Medard Downarowicz od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Poczt i Telegrafów

  Tomasz Arciszewski od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Pracy i Opieki Społecznej

  Bronisław Ziemięcki od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Przemysłu i Handlu

  Jerzy Iwanowski od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Robót Publicznych

  Andrzej Kędzior od 17 listopada 1918r.do 29 grudnia 1918r.

  Józef Pruchnik od 29 grudnia 1918r. do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych

  Franciszek Wojda od 17 listopada 1918r.do 29 grudnia 1918r.

  Błażej Stolarski od 29 grudnia 1918r. do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Skarbu Państwa

  p.o. Władysław Byrka od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Spraw Wewnętrznych

  Stanisław Thugutt od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Spraw Wojskowych

  p.o. Edward Rydz-Śmigły od 17 listopada 1918r.do 22 listopada 1918r.

  Jan Wroczyński od 22 listopada 1918r. do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Spraw Zewnętrznych

  Leon Wasilewski od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Sprawiedliwości

  Leon Supiński od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

  Ksawery Prauss od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister Zdrowia Publicznego

  p.o. Witold Chodźko od 13 grudnia 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister bez teki

  Tomasz Nocznicki od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister bez teki

  Wincenty Witos od 17 listopada 1918r.do 29 grudnia 1918r.

 • Minister bez teki

  Marian Malinowski od 17 listopada 1918r.do 16 stycznia 1919r.

 • Minister bez teki

  Franciszek Wójcik od 29 grudnia 1918r.do 16 stycznia 1919r.

Mark Twain

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły