Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Rudolf Gundlach

poniedziałek,

Rudolf Gundlach

Dzisiaj mija rocznica urodzin polskiego inżyniera, wynalazcy, konstruktora peryskopu stosowanego przez największe armie świata.

Rudolf Gundlach urodził się 28 marca 1892 roku w Łodzi. W rodzinnym mieście ukończył szkołę średnią. Od 1910 roku studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Ryskiej. W czasach studenckich należał do polskiej korporacji akademickiej „Welecja”, która za cel sobie stawiała wychowanie swoich członków w duchu patriotyzmu, przyjaźni, honoru, pracy nad sobą, prawości i rzetelności.

W 1916 roku został powołany do wojska. W 1917 wstąpił do Korpusu generała Dowbór-Muśnickiego. Po rozwiązaniu jednostki przedostał się do Polski. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie pozostał w wojsku.

W 1929 roku na bazie podwozia samochodu ciężarowego Ursus A zaprojektował samochód opancerzony wz29, który został wyprodukowany w niewielkiej ilości sztuk. Pojazdy te zostały wykorzystane podczas kampanii wrześniowej przez oddział 11 Dywizjonu Pancernego Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Od 1932 roku służył w Wojskowym Instytucie Badań Inżynieryjnych w Warszawie. Później był szefem Wydziału Projektów i Konstrukcji Biura Badań Technicznych Broni Pancernych. Między innymi uczestniczył w pracach nad czołgiem 7TP i prototypem czołgu 10TP.

Jego najważniejszym wynalazkiem był opracowany w 1934 roku peryskop odwracalny zwany także peryskopem odwracalnym Gundlacha. Umożliwiał on prowadzenie obserwacji w pełnym zakresie 360° bez potrzeby zmiany pozycji obserwatora. Jego konstrukcja ta była absolutnie nowatorska.

Wynalazek Gundlacha wprowadzono w czołgach, okrętach podwodnych oraz wozach bojowych. Montowano go w polskich czołgach 7TP i 10TP oraz w tankietkach TKS. Po sprzedaży patentu firmie Vickers-Armstrong stosowano go w większości brytyjskich czołgów. Wpłynął na rozwiązania przyjęte w konstrukcjach amerykańskich – czołgach M3/M5 Stuart, M4 Sherman i innych. Po przejęciu dokumentacji przez Sowietów stosowano go m.in. w czołgach T-34 i T-70. Peryskop odwracalny trafił także do pojazdów niemieckich.

Po wybuchu drugiej wojny światowej Gundlach przedostał się do Francji. Mieszkał tam do końca życie. Po wojnie i wygraniu procesu sądowego otrzymał z tytułu patentu wysokie wynagrodzenie. Zmarł w grudniu 1957 roku.

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły