Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Rozejm w wojnie polsko-bolszewickiej

środa,

Rozejm w wojnie polsko-bolszewickiej

W latach 1919–1921 miała miejsce wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Sowieci dążyli do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie.

Najważniejszymi epizodami militarnymi wojny polsko-bolszewickiej były: wyprawa kijowska, Bitwa Warszawska, kontruderzenie znad Wieprza, bitwa pod Komarowem i bitwa nad Niemnem. Po Bitwie Warszawskiej szala zwycięstwa zdecydowanie przechyliła się na polską stronę. 12 października 1920 roku delegacja polskich władz państwowych oraz delegacja rządu RFSRR zawarły w Rydze zawieszenie broni. Rozejm wszedł w życie 18 października. Również w Rydze, 18 marca 1921 roku, podpisano pokojowy traktat ryski.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej

 • 14 lutego 1919 – walki w Mostach nad Niemnem. Początek wojny.
 • 21 kwietnia 1919 – Polacy zdobywają Wilno.
 • 9 sierpnia 1919 – Polacy zdobywają Mińsk.
 • 25 kwietnia 1920 – wyprawa kijowska, Polacy zdobywają Kijów.
 • 5 czerwca 1920 – przełamanie frontu polskiego na Ukrainie.
 • 4 lipca 1920 – generalna ofensywa Armii Czerwonej na Białorusi.
 • 13 sierpnia 1920 – wojska sowieckie uderzają na Warszawę.
 • 15 sierpnia 1920 – zatrzymanie wojsk sowieckich nad Wkrą.
 • 16 sierpnia 1920 – polska kontrofensywa na tyły wojsk sowieckich nad Wieprzem.
 • 31 sierpnia 1920 – zwycięstwo Polaków pod Komarowem.
 • 22 września 1920 – polska ofensywa nad Niemnem.
 • 12 października 1920 – Polacy zdobywają Mińsk.
 • 12 października 1920 – podpisanie rozejmu.
 • 18 marca 1920 – traktat pokojowy w Rydze.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły