Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Roman Podoski

wtorek,

Roman Podoski

Dziś mija rocznica śmierci współzałożyciela Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Roman Podoski urodził się 15 sierpnia 1873 w Dąbrowicy niedaleko Lwowa. Ukończył gimnazjum księży Pijarów w Tarnopolu i rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Ostatecznie dyplom inżyniera uzyskał na wydziale elektromechanicznym politechniki w Zurychu. Początkowo podjął pracę na uczelni, jednak po roku zatrudnił się jako projektant i budowniczy trakcji elektrycznej. Kierował budowami w Zurychu, Kolonii i Katanii.

W 1902 założył w Kijowie własne przedsiębiorstwo. Zajmował się elektryfikowaniem rosyjskich miast. Firma zbankrutowała po rewolucji w 1905 roku, a Podoski przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował przy elektryfikacji warszawskich tramwajów. Włączył się w działalność Koła Elektrotechników przy Stowarzyszeniu Techników. Podczas pierwszej wojny światowej przebywał w majątku szwagra w okolicach Humania. Jesienią 1918 roku wraz z rodziną wrócił do Warszawy.

Podoski został wykładowcą na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Prowadził pierwsze w Polsce wykłady i zajęcia z dziedziny trakcji elektrycznej. Wykształcił wielu inżynierów, którzy później wnieśli wkład w elektryfikację polskich kolei. Prowadził badania naukowe. W 1933 roku został profesorem tytularnym Politechniki Warszawskiej. Równolegle do działalności naukowej odegrał dużą rolę w procesie elektryfikacji polskiego transportu. Opracował pierwszy projekt elektryfikacji kolei w Polsce, który stał się podstawą wszystkich prac z tym związanych. Był doradcą i ekspertem w Ministerstwie Komunikacji.

W 1919 roku odbył się zjazd, na którym powołano Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Roman Podoski był współinicjatorem powstania tej organizacji i długoletnim prezesem jej Oddziału Warszawskiego. W 1929 roku organizacja zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). SEP to organizacja pozarządowa, która działa do dziś. Integruje ona środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego świata. Prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską. Najbardziej znana jest z prowadzenia szkolenia uprawniających do obsługi urządzeń elektrycznych.

Podczas drugiej wojny światowej Roman Podoski kontunuował działalność dydaktyczną, prowadząc tajne nauczanie. Po zakończeniu wojny objął nową Katedrę Kolejnictwa Elektrycznego i Prostowników na Politechnice Warszawskiej. Prowadził ją do śmierci. Nadal aktywnie uczestniczył w procesie elektryfikacji kolei polskich. Zmarł 23 listopada 1954 roku.

Mark Twain

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły