Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Reaktor Maria

czwartek,

Reaktor Maria

Pierwszy polski reaktor jądrowy pojawił się w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. 16 czerwca 1970 roku rozpoczęto budowę reaktora Maria, który nazwano na cześć Marii Skłodowskiej-Curie. Jego pierwsze uruchomienie nastąpiło 18 grudnia 1974 roku. Reaktor Maria znajduje się w Otwocku-Świerku pod Warszawą. Początkowo był zarządzany przez Instytut Badań Jądrowych, od grudnia 1982 roku Instytut Energii Atomowej, następnie Instytut Problemów Jądrowych, a obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Od 1995 roku reaktor Maria jest jedynym działającym w Polsce reaktorem jądrowym.

Maria jest reaktorem doświadczalno-produkcyjnym o nominalnej mocy cieplnej równej 30 MW. W latach 1985-1992 urządzenie przeszło poważną modernizację, podczas której szczególny nacisk położono na aspekty związane z bezpieczeństwem. Pierwotnie jako paliwo wykorzystywano wzbogacony uran, obecnie reaktor pracuje na paliwie niskowzbogaconym.

Reaktor Maria jest źródłem materiału badawczego m.in. dla Zakładu Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego, Centrum Doskonałości MANHAZ, Zakładu Energetyki Jądrowej, Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Laboratorium Badań Materiałowych, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Jest wykorzystywany m.in. do badań materiałowych i technologicznych, neutronowego domieszkowania materiałów półprzewodnikowych, neutronowej modyfikacji materiałów, badań naukowych, wykorzystania wiązek neutronów dla celów medycznych, celów szkoleniowych.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły