Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Prawo Kopernika-Greshama

piątek,

Prawo Kopernika-Greshama

Kopernik nie skupiał się na wąskiej dziedzinie i z równym zaangażowaniem badał zarówno kosmos, jak i sprawy ziemskie. Przykładem jest pewne prawo dotyczące ekonomii.

Zasada „gorszy pieniądz wypiera lepszy” była opisywana już w czasach starożytnych przez greckiego dramatopisarza Arystofanesa, jednak jego odkrycie przypisuje się Mikołajowi Kopernikowi i Thomasowi Greshamowi. Formalny opis tego prawa znajdował się w traktacie Kopernika „Rozprawa o urządzeniu monety” z 1526 roku. Gresham niezależnie powtórzył je w swojej rozprawie „Information touching the fall of exchange” z 1558 roku.

W myśl prawa Kopernika-Greshama, jeżeli jednocześnie występują dwa rodzaje pieniądza i jeden z nich jest postrzegany jako lepszy (np. o wyższej zawartości kruszcu), to w obiegu będzie używany ten uznany z gorszy, a „lepszy” będzie gromadzony. Jest to jedno z podstawowych praw w teorii monetarnej.

Jako odwrotność prawa Kopernika-Greshama można uznać tzw. dolaryzację występującą w krajach Europy Wschodniej w latach 80.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły