Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Powstanie wielkopolskie 1806

niedziela,

Powstanie wielkopolskie 1806

6 listopada 1806 roku wybuchło jedno z czterech zwycięskich powstań w historii Polski. Obok wydarzeń z przełomu 1086 i 1807 roku były to powstanie wielkopolskie z lat 1918-1919, powstanie sejneńskie z 1919 roku oraz II powstanie śląskie.

Po wybuchu wojny pomiędzy Francją a Prusami wśród mieszkańców Wielkopolski pojawiła się nadzieja na odzyskanie niepodległości utraconej w efekcie rozbiorów Polski. Napoleon widział korzyści, jakie mógł osiągnąć dzięki wsparciu Wielkopolan. We wrześniu 1806 roku wydał rozkaz formowania legii z żołnierzy polskiego pochodzenia zbiegłych z pruskiej armii. 22 października wysłał generała Jana Henryka Dąbrowskiego z zadaniem stworzenia regularnych oddziałów polskich w Poznaniu. Generał Dąbrowski cieszył się wielkim szacunkiem w Wielkopolsce po swojej wyprawie na te tereny w 1794 roku podczas insurekcji kościuszkowskiej.

6 listopada 1806 roku generał Dąbrowski wraz z Józefem Wybickim przybyli do Poznania. Ich przyjazd przerodził się w wielką manifestację patriotyczną. Wezwali oni Wielkopolan do walki z zaborcą u boku Napoleona. Szlachta przyjęła odezwę Dąbrowskiego i Wybickiego z rezerwą, jednak wśród mieszczan zapanował entuzjazm. W krótkim czasie pod komendą Dąbrowskiego znalazło się około dwudziestu tysięcy żołnierzy pochodzących z całego regionu. Równolegle Józef Wybicki zajmował się budową polskiej administracji.

Walki z udziałem oddziałów Dąbrowskiego ogarnęły Wielkopolskę, ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Jednym z następstw zwycięskiego powstania było utworzenie Księstwa Warszawskiego w 1807 roku.

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły