Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pomnik Powstania Warszawskiego

poniedziałek,

Pomnik Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1989 roku na wschodniej stronie placu Krasińskich w Warszawie odsłonięto Pomnik Powstania Warszawskiego.

Już w 1945 roku Biuro Odbudowy Stolicy ogłosiło konkurs na projekt pomnika, jednak inicjatywa zakończyła się niepowodzeniem. Podczas rządów komunistów w Polsce próby utrwalania pamięci powstania warszawskiego spotykały się z oporem władz. Po fali sierpniowych strajków w 1980 roku i powstaniu NSZZ „Solidarność” władze nico osłabiły swój kurs. W 1981 roku powołano Społeczny Honorowy Komitet Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego i ogłoszono konkurs na jego projekt. Niestety, wprowadzenie stanu wojennego zablokowało budowę.

Pomnik Powstania Warszawskiego został odsłonięty 1 sierpnia 1989 roku, w czterdziestą piątą rocznicę wybuchu powstania. Jego projektantem był profesor Wincenty Kućma. Monument znajduje się na wschodniej stronie placu Krasińskich w Warszawie. W jego pobliżu znajdował się właz do kanału, przez który w 1944 roku powstańcy i ludność cywilna ewakuowali się ze Starego Miasta.

Wincenty Kućma

W 1962 roku ukończył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego najbardziej znane dzieła to rzeźby monumentalne, jednak Wincenty Kućma zajmuje się także małymi formami rzeźbiarskimi, medalierstwem, rysunkiem, projektowaniem wnętrz sakralnych oraz urbanistyką. Jest profesorem zwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Otrzymał wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń. Jego najbardziej znane dzieła to:

  • Pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
  • Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny w Częstochowie.
  • Pomnik Powstania Warszawskiego w Warszawie.
  • Pomnik Armii Krajowej w Kielcach.
  • Serce Macedonii (Macedonia).
  • Łuny dymów krematoryjnych oraz Epitafium w Oświęcimiu.
Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły