Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Piotr Olewiński

czwartek,

Piotr Olewiński

Dziś mija rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych działaczy polskiego harcerstwa.

Piotr Olewiński urodził się 13 stycznia 1895 roku w Kołbach na Polesiu. W czasach szkolnych działał w tajnym Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Brał udział w tworzeniu drużyny skautowej na terenie warszawskiej Szkoły Realnej Stowarzyszenia Techników im. Stanisława Staszica. Później komórka ta stała się 16. Warszawską Drużyną Harcerzy, działająca do dziś jedną z najstarszych drużyn harcerskich w Polsce.

Uczestniczył w pracach tajnej Komisji Porozumiewawczej, która skupiła organizacje niepodległościowe prowadzących pracę skautową w celu ujednolicenia metod pracy oraz wyłonienia wspólnego skautowego kierownictwa. Efektem prac Komisji było powstanie Naczelnej Komendy Skautowej. W szkole Staszica dzięki temu połączono plutony skautowe różnych organizacji w jedną Drużynę Skautową im. Zawiszy Czarnego. Jako zastępowy w 1913 roku brał udział w pierwszym w Polsce konspiracyjnym obozie skautowym w majątku jego rodziców w Kołbach. Odbył kurs instruktorski Naczelnej Komendy Skautowej, a następnie został drużynowym Drużyny im. Tadeusza Rejtana w szkole Chrzanowskiego.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do Wolnej Szkoły Wojskowej prowadzącej szkolenie dla kandydatów do Legionów Polskich. Różnice w poglądach na temat czynu zbrojnego Legionów Piłsudskiego stały się przyczyną konfliktów w środowisku harcerskim. Znalazł się wśród drużynowych opowiadających się za walką przeciw Rosji i został przewodniczącym zbuntowanej Rady Drużynowych. Po negocjacjach cały skauting warszawski poparł walkę z zaborcą. Po zajęciu Warszawy przez Niemców wstąpił do Batalionu Warszawskiego Polskiej Organizacji Wojskowej. Wkrótce oddział wyruszył na front, gdzie połączył się z Legionami Polskimi. Walczył w szeregach 5. Pułku Piechoty Legionów.

Naczelna Komenda Skautowa tylko pozornie zmieniła swoje prorosyjskie poglądy. Nastąpił poważny rozłam w skautingu warszawskim. Część drużyn utworzyła Warszawską Komendę Skautową jednoznacznie popierającą Piłsudskiego. Aby uzdrowić sytuację, Naczelna Komenda Skautowa zwróciła się do Józefa Piłsudskiego z prośbą o zwolnienie ze służby mającego duży autorytet w środowisku Piotra Olewińskiego. W 1916 roku wrócił do Warszawy i rozpoczął mediacje. W efekcie doszło do scalenia warszawskiego środowiska skautowego.

Później zajmował się pracami nad scaleniem drużyn ze wszystkich zaborów w jednolite ramy organizacyjne. Na początku listopada 1918 roku wszystkie działające wcześniej organizacje harcerskie i skautowe połączyły się w Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP). Olewiński został wybrany do Naczelnej Rady Harcerskiej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polską w ramach Wojska Polskiego powstał warszawski Batalion Harcerski. Olewiński wszedł w skład Komendy Batalionu i objął dowództwo jednej z kompanii. Po kilku miesiącach szkolenia jednostka została rozwiązana, a harcerze trafili do różnych formacji wojskowych. Piotr służył w Komisji Wojskowej przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego, jednak wkrótce oddelegowano go do pracy w harcerstwie. W 1919 roku został członkiem Naczelnictwa ZHP kierującego pracą Związku. Latem 1920 roku wziął udział w walkach z bolszewikami.

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie; nieść chętną pomoc bliźnim; być posłusznym prawu harcerskiemu”

–— Przyrzeczenie harcerskie z 1920 roku.

W 1927 roku został mianowany Harcmistrzem Rzeczypospolitej. Rok później po wyborach do Sejmu został posłem. W latach 1931–1934 był prezydentem Pińska. W 1935 roku został wybrany senatorem. Nie zaniedbywał pracy w harcerstwie. W 1939 roku był przewodniczącym Zarządu Okręgu Warszawskiego ZHP. Podczas okupacji hitlerowskiej działał w konspiracyjnych strukturach ZHP. Po zakończeniu wojny pracował w Komisji Historycznej NRH i Kręgu „Wigry” przy Głównej Kwaterze ZHP.

Całe życie służył Polsce, był jednym z najwybitniejszych działaczy polskiego harcerstwa. Zmarł 10 kwietnia 1962 roku.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Fujio Masuoka

Fujio Masuoka

Artykuł: Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Artykuł: „Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Artykuł: Bitwa pod Żyrzynem

Bitwa pod Żyrzynem

Artykuł: Mac Pro

Mac Pro

Artykuł: Samolot RWD-5

Samolot RWD-5

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły