Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Obrona Palmir

środa,

Obrona Palmir

Przed wybuchem drugiej wojny światowej w Palmirach znajdowała się jedna z polskich składnic amunicyjnych. Gromadzono tam amunicję artyleryjską i materiały wojenne. W pierwszych dniach po niemieckim ataku zorganizowano kolejowy przewóz amunicji do Warszawy i Twierdzy Modlin.

Na początku września 1939 roku załogę składnicy stanowiła tylko jedna kompania 12 batalionu wartowniczego. Dowodził nią kapitan Aleksander Jastrzębski. W ciągu kolejnych dni do obsady placówki dołączały inne oddziały. 15 września dowódca Armii „Łódź” w osobie generała Wiktora Thommée skierował do Palmir podpułkownika Jana Topczewskiego wraz z oddziałem liczącym około 600 ludzi. W szeregach obrońców składnicy znalazły się także m.in.: wydzielona grupa kawalerii majora Józefa Juniewicza, oddziały z kadry Centrum Wyszkolenia Kawalerii i Centrum Wyszkolenia Artylerii, kawalerzyści z 122 i 21 pułku ułanów, improwizowany dywizjon kawalerii rotmistrza Wacława Zachoszcza. Dowódcą Grupy „Palmiry” był pułkownik Julian Skokowski.

21 września w rejon Palmir dotarły oddziały niemieckiej 29 Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej wspierane żołnierzami z innych jednostek. Walki rozpoczęły się rano. Około godziny 15 do ostrzału przystąpiła niemiecka artyleria. Wieczorem do obrońców Palmir dołączyło około 600 żołnierzy pod dowództwem generała Mikołaja Bołtucia. Przybyli oni z Twierdzy Modlin. Mimo że niemieckie uderzenia były odpierane, generał Bołtuć uznał, że dalsza obrona nie ma sensu i wydał rozkaz odwrotu w stronę Warszawy. Z jego decyzją nie godziła się część oficerów, jednak po burzliwej odprawie, nocą załoga składnicy opuściła Palmiry w komplecie.

22 września wycofujące się z Palmir polskie oddziały zostały zaatakowane przez Niemców pod Łomiankami Górnymi. W ciężkich walkach zginęło wielu żołnierzy, m.in. generał Bołtuć. Zdziesiątkowane polskie oddziały zdołały przebić się do Warszawy.

Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły