Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Marka polska

poniedziałek,

Marka polska

W 1915 roku, podczas pierwszej wojny światowej, Królestwo Kongresowe zostało zajęte przez wojska niemieckie i austriackie. Ze strefy okupowanej przez Niemców utworzono Generalne Gubernatorstwo Warszawskie. Na jego terenie jako jednostką pieniężną posługiwano się zarówno marką niemiecką, jak i rosyjskim rublem. Aby ujednolicić system pieniężny, 9 grudnia 1916 roku wprowadzono nową walutę nazwaną jako marka polska. W tym celu utworzono bank emisyjny pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Zakazano używania rosyjskiej waluty, a także ustalono, że wartości marki polskiej i marki niemieckiej są sobie równe i wprowadzono kurs wymiany 1:1.

Emisja z datą 9 grudnia 1916 roku weszła do obiegu w kwietniu 1917 roku. W czasie istnienia Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego drukowano dziewięć rodzajów banknotów o nominałach od 1/2 marki do 1000 marek. Znalazł się na nich orzeł biały, co było jego pierwszym oficjalnym urzędowym zastosowaniem od upadku powstania listopadowego. Jedna marka polska odpowiadała 100 fenigom. Na awersie monet również umieszczono orła w koronie. Produkowano monety o nominałach 1 fenig (1918), 5 fenigów (1917-1918), 10 fenigów (1917-1918), 20 fenigów (1917-1918).

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, młode państwo musiało od zera stworzyć nowy system monetarny. Było to niemożliwe do wykonania w zniszczonym wojną kraju. Początkowo w obiegu były marka niemiecka, korona austriacka i marka polska. 15 stycznia 1920 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił marki polskie prawnym środkiem płatniczym na terenie całej Polski. Już 28 lutego 1919 roku zdecydowano o wprowadzeniu w przyszłości złotego, jednak sprawa została odłożona w czasie ze względu na toczące się walki o granice Rzeczypospolitej. Aby pokryć deficyt, zwiększano emisję pieniądza i marka polska podlegała inflacji.

W styczniu 1924 roku ustanowiono nową walutę i powołano jej emitenta, Bank Polski. Złotówki wprowadzono do obiegu z dniem 28 kwietnia 1924 roku. Kurs wymiany marki polskiej na złotego wynosił 1 800 000:1. Wymiana pieniędzy możliwa była do 31 maja 1925 roku.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły