Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Mariusz Zaruski

poniedziałek,

Mariusz Zaruski

Dzisiaj przypada rocznica urodzin pioniera polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, taternika, generała brygady Mariusza Zaruskiego.

Mariusz Zaruski urodził się 31 stycznia 1867 w Dumanowie koło Kamieńca Podolskiego. Jego rodzina miała tradycje patriotyczne, wielu krewnych, a także ojciec, brało udział w polskich powstaniach narodowych. Ukończył prywatną szkołę powszechną w Mohylowie Podolskim. Miał zdolności plastyczne i literackie. Naukę kontynuował w gimnazjum rosyjskim w Kamieńcu Podolskim. W tym okresie mieszkał u stryja, który wprowadził go w działalność konspiracyjną. W 1885 roku rozpoczął studia matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie w Odessie. Zafascynował się morzem, swoje codzienne obserwacje utrwalał na płótnie. W czasie wakacji zaciągał się na statki i odbywał dalekie rejsy, m.in. do Chin, Japonii, Indii, Egiptu i Syrii.

W 1894 roku za działalność patriotyczną został skazany na zesłanie. W Archangielsku ukończył Szkołę Morską. Warunkowo zezwolono mu na pływanie po morzach arktycznych. Nadal prowadził działalność patriotyczną – był członkiem Ligi Polskiej. Po odbyciu kary przez dwa lata mieszkał w Odessie, wziął ślub z Izabelą Kietlińską. W 1901 roku wyjechał do Krakowa, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Z powodu złego stanu zdrowia żony przeniósł się do Zakopanego. W pensjonacie, który prowadzili Zaruscy bywali Józef i Bolesław Piłsudscy oraz Ignacy Daszyński. W Zakopanem rozwinął swoją pasję taterniczą, uczestniczył w wielu wyprawach górskich, wytyczał nowe szlaki i szkolił przewodników. Był jednym z inicjatorów Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W stowarzyszeniu tym pracował społecznie. Od 1912 roku należał do Związku Strzeleckiego.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 1 Pułku Ułanów. Od lipca 1917 roku krótko dowodził tą jednostką. Po kryzysie przysięgowym został aresztowany. Po odzyskaniu niepodległości w odradzającym się Wojsku Polskim tradycje 1 Pułku Ułanów Legionów kontynuował 11. Pułk Ułanów Legionowych. Zaruski został pierwszym dowódcą tej formacji. Na jej czele brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za męstwo w boju otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari oraz pięciokrotnie Krzyż Walecznych. Po zakończeniu wojny pozostał w wojsku. W 1922 roku otrzymał przydział na stanowisko dowódcy 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich. Pod koniec 1924 roku otrzymał awans do stopnia generała brygady. W 1926 roku, w wieku 59 lat został przeniesiony w stan spoczynku.

Na emeryturze oddał się swojej wielkiej pasji, jaką była żegluga. Jeszcze w 1924 roku był jednym z założycieli stowarzyszenia Yacht-Klub Polska. Aktywnie propagował sport żeglarski. Z jego inicjatywy powstała Liga Morska i Rzeczna. Był sekretarzem generalnym Komitetu Floty Narodowej, z którego składek kupiono m.in. żaglowiec „Dar Pomorza”. Pisał poradniki i artykuły związane z tematyką żeglarską. W latach 1932–1935 był prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Duży nacisk kładł na szkolenie młodych kadr. Zajmował się szkoleniem żeglarskim w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Był pomysłodawcą Inspektoratu Wychowania Morskiego Młodzieży.

Związał się z harcerstwem. Wykładał na harcerskich kursach żeglarskich. Od 1935 roku był kapitanem na należącym do Związku Harcerstwa Polskiego szkunerze „Harcerz”. Na jego wniosek jednostkę przemianowano na „Zawisza Czarny”. Swój ostatni, dwudziesty szósty, rejs skończył w 1939 roku. Prawdopodobnie z powodu nadciągającej wojny zwlekał z wyruszeniem na zaplanowany sierpień 1939 roku następny rejs. Zaruski chciał walczyć w obronie ojczyzny, jednak ze względu na wiek nie został przyjęty do wojska. W grudniu 1939 roku został aresztowany we Lwowie przez NKWD. Zmarł w sowieckim więzieniu wiosną 1941 roku.

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły