Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Marian Skrzynecki

poniedziałek,

Marian Skrzynecki

Marian Skrzynecki urodził się 27 września 1891 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 1900 jego rodzina przeniosła się do Częstochowy. Jako uczeń działał w polskich młodzieżowych organizacjach patriotycznych. W 1905 roku za udział w strajku szkolnym został usunięty z gimnazjum. Związał się z Polską Partią Socjalistyczną. W 1910 roku wstąpił do Związku Walki Czynnej. Działał w Związku Strzeleckim. Po wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich Władysława Beliny-Prażmowskiego. Po kryzysie przysięgowym został internowany.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego. Początkowo był adiutantem majora Janusza Głuchowskiego, dowódcy 7. Pułku Ułanów Lubelskich. W 1919 roku został skierowany na przeszkolenie do Szkoły Jazdy. W wojnie z bolszewikami walczył w szeregach 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, jako zastępca dowódcy. Po zakończeniu walk pozostał w wojsku. Krótko był adiutantem marszałka Józefa Piłsudskiego w Belwederze. W okresie międzywojennym służył w kilku jednostkach kawalerii. W 1939 roku został dowódcą 7. Pułku Ułanów Lubelskich, tego samego, w którym zaczynał służbę w Wojsku Polskim. Jego jednostka organizacyjnie znajdowała się w składzie Mazowieckiej Brygady Kawalerii.

Podczas kampanii wrześniowej 7. Pułk Ułanów podpułkownika Skrzyneckiego znalazł się w składzie Armii „Modlin”. W pierwszych dniach wojny jego żołnierze walczyli na wysuniętej pozycji obronnej w rejonie Chorzeli. Później 7. Pułk uczestniczył w ciężkich walkach odwrotowych. W dniach 23–24 września w bitwie pod Suchowolą jednostka poniosła duże straty. Kawalerzyści Skrzyneckiego próbowali wydostać się z pułapki pomiędzy oddziałami niemieckimi i sowieckimi. 30 września 1939 roku podpułkownik Marian Skrzynecki w starciu z oddziałem sowieckim we wsi Krukienice został ciężko ranny. Z powodu odniesionych ran zmarł 3 października 1939 roku w szpitalu w Mościskach.

Marian Skrzynecki miał dwóch synów, Józefa i Piotra. Piotr Skrzynecki był powszechnie znanym twórcą i kierownikiem artystycznym kabaretu „Piwnica pod Baranami”.

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły